Księga Zachariasza

księga Starego Testamentu

Księga Zachariasza – jedna z ksiąg biblijnych Starego Testamentu.

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

edytuj
 
Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.
 • W miesiącu ósmym, w drugim roku Dariusza, do proroka Zachariasza, syna Berechiasza, syna Iddo, doszło słowo Jehowy (...).
  • Źródło: Za 1:1
 • Nie upodabniajcie się do swych ojców (...).
  • Źródło: Za 1:4
 • Ujrzałem w nocy, a oto mąż dosiadający czerwonego konia; i stał wśród drzew mirtowych, które były w miejscu głębokim, a za nim były konie czerwone, jasnoczerwone i białe.
  • Źródło: Za 1:8
 • Wrócę do Jerozolimy ze zmiłowaniami. Zostanie w niej odbudowany mój dom (...).
  • Źródło: Za 1:16
 • I w owym dniu przyłączy się do Jehowy wiele narodów, i staną się moim ludem (...).
  • Źródło: Za 2:11
 • I pokazał mi arcykapłana Jozuego, stojącego przed aniołem Jehowy, oraz Szatana, który stał po jego prawicy, by mu się przeciwstawiać.
  • Źródło: Za 3:1
 • Jeśli będziesz chodził moimi drogami i jeśli będziesz się wywiązywał z obowiązku wobec mnie, to właśnie ty będziesz sądził mój dom i strzegł moich dziedzińców, ja zaś dam ci swobodny dostęp pośród tych, którzy stoją w pobliżu.
  • Źródło: Za 3:7
 • Nie wojskiem, nie mocą, lecz moim duchem (...).
  • Opis: słowa Boga.
  • Źródło: Za 4:6
  • Zobacz też: Bóg
 • Tych siedem – to oczy Jehowy. Przebiegają one całą ziemię
  • Źródło: Za 4:10
 • (...) dwie wiązki gałązek drzew oliwnych, które dwiema złotymi rurkami wypuszczają z siebie złoty płyn (...) to dwaj pomazańcy, którzy stoją przy Panu całej ziemi.
  • Źródło: Za 4:12, 14
 • To cztery duchy niebios, które wychodzą, stawiwszy się przedtem przed obliczem Pana całej ziemi. Co się tyczy tego, przy którym są konie czarne, ruszają one do krainy północy, a białe mają wyruszyć za morze, nakrapiane zaś mają wyruszyć do krainy południa. A srokate mają wyruszyć i szukać, dokąd się udać – aby przemierzać ziemię
  • Źródło: Za 6:5–7
 • Oto mąż, który ma na imię Latorośl.(...) On to zbuduje świątynię Jehowy i będzie nosił dostojeństwo; a zasiadłszy, będzie sprawował władzę na swym tronie i zostanie kapłanem na swym tronie, i między obydwoma będzie rada pokoju.
  • Źródło: Za 6:12, 13
 • Sądźcie zgodnie z prawdziwą sprawiedliwością i okazujcie sobie nawzajem lojalną życzliwość oraz miłosierdzie; i nie oszukujcie wdowy ani chłopca nie mającego ojca, żadnego osiadłego przybysza ani uciśnionego, a w swych sercach nie knujcie nic złego jedni przeciwko drugim
  • Źródło: Za 7:9, 10
 • (...) Jerozolima z całą pewnością będzie zwana miastem wierności wobec prawd (...).
  • Źródło: Za 8:3
 • Choćby w owych dniach wydawało się to zbyt trudne w oczach pozostałych z tego ludu, czyż miałoby się to wydawać zbyt trudne również w moich oczach?
  • Opis: słowa Boga.
  • Źródło: Za 8:6
 • I sprowadzę ich, i przebywać będą pośrodku Jerozolimy; i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem w wierności wobec prawdy oraz w prawości.
  • Opis: wypowiedź Boga.
  • Źródło: Za 8:8
 • Oto, co winniście czynić: Mówcie prawdę jeden do drugiego. Sądźcie w swych bramach zgodnie z prawdą i sądem pokoju. I nie knujcie w swych sercach nieszczęścia jeden przeciwko drugiemu, nie miłujcie też fałszywej przysięgi; bo wszystkich tych rzeczy nienawidzę
  • Źródło: Za 8:16, 17
 • Miłujcie więc prawdę i pokój.
  • Źródło: Za 8:19
 • W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów chwyci się, tak, uchwyci się skraju szaty męża, który jest Żydem, i powie: „Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg”.
  • Źródło: Za 8:23
 • (...) Jehowa ma oko zwrócone na ziemskiego człowieka (...).
  • Źródło: Za 9:1
 • Raduj się wielce, córo syjońska. Wznoś okrzyki tryumfu, córo jerozolimska. Oto przychodzi do ciebie twój król. Jest on prawy, tak, wybawiony; pokorny, jedzie na ośle, na dorosłym zwierzęciu, potomku oślicy. I usunę rydwan wojenny z Efraima, a konia z Jerozolimy. I zostanie usunięty łuk bojowy. On zaś ogłosi narodom pokój; a jego panowanie będzie sięgać od morza do morza i od Rzeki aż po krańce ziemi.
  • Źródło: Za 9:9, 10
 • Wróćcie do twierdzy, więźniowie nadziei.
  • Źródło: Za 9:12
 • (...) jakże wielka jest jego dobroć i jakże wielkie jego piękno! Zboże zapewni rozkwit młodzieńcom, a młode wino – dziewicom.
  • Źródło: Za 9:17
 • I wypłacili mi zapłatę: trzydzieści srebrników.(...) Wziąłem więc te trzydzieści srebrników i wrzuciłem je do skarbca w domu Jehowy.
  • Źródło: Za 11:12, 13
 • Biada (...) nieużytecznemu pasterzowi, który zostawia trzodę!
  • Źródło: Za 11:17
 • I wyleję ducha łaski oraz błagań na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy, i spoglądać będą ku Temu, którego przebili, i będą nad nim zawodzić, tak jak się zawodzi nad jedynakiem; i powstanie gorzki lament nad nim, jak wtedy, gdy się gorzko lamentuje nad pierworodnym. W owym dniu wielkie będzie zawodzenie w Jerozolimie, jak zawodzenie w Hadad-Rimmon na dolinnej równinie Megiddo.
  • Źródło: Za 12:10, 11
 • (...) tę trzecią część przeprowadzę przez ogień; i poddam ich rafinacji, jak się rafinuje srebro, oraz sprawdzę ich, jak się sprawdza złoto. Ona będzie wzywać mojego imienia, ja zaś będę jej odpowiadał.
  • Źródło: Za 13:9
 • I na pewno zamieszkają w niej ludzie; i już więcej nie będzie się rzucać klątwy ku zagładzie, a w Jerozolimie będzie się mieszkać bezpiecznie.
  • Źródło: Za 14:11

Zobacz też

edytuj