Księga Aggeusza

księga Starego Testamentu

Księga Aggeusza – jedna z ksiąg biblijnych Starego Testamentu.

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

edytuj
 
Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.
 • W drugim roku króla Dariusza, w miesiącu szóstym, pierwszego dnia tego miesiąca, do namiestnika Judy, Zerubbabela, syna Szealtiela, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehocadaka, doszło za pośrednictwem proroka Aggeusza słowo Jehowy (...).
  • Źródło: Ag 1, 1
 • A oto, co powiedział Jehowa Zastępów: „Rozważcie w sercu swe drogi. Wysialiście dużo ziarna, lecz zbiera się niewiele. Je się, lecz nie do syta. Pije się, lecz nie aż do upicia. Przyodziewa się szaty, lecz nikt się nie rozgrzewa; a kto się najmuje, najmuje się, by wkładać do dziurawego worka’”.
  • Źródło: Ag 1, 5–6
 • „Spodziewano się dużo, a oto było tylko trochę; i wnieśliście to do domu, a ja to zdmuchnąłem – z jakiego powodu?”, brzmi wypowiedź Jehowy Zastępów. „Z powodu mojego domu, który jest opustoszały, podczas gdy wy się krzątacie, każdy wokół swojego domu. Dlatego niebiosa nad wami wstrzymały swą rosę, ziemia zaś wstrzymała swój plon. A ja wołałem o posuchę na ziemię i na góry, i na zboże, i na młode wino, i na oliwę, i na to, co miałaby wydać rola, i na ziemskiego człowieka, i na zwierzę domowe, i na wszelki trud rąk”.
  • Źródło: Ag 1, 9–11
 • I zakołyszę wszystkimi narodami, i przyjdą kosztowności wszystkich narodów; i napełnię ten dom chwałą.
  • Źródło: Ag 2, 7
 • I wywrócę tron królestw, i unicestwię siłę królestw narodów; i wywrócę rydwan oraz tych, którzy na nim jeżdżą, a konie i ich jeźdźcy padną, każdy od miecza swego brata.
  • Źródło: Ag 2, 22

Zobacz też

edytuj