2. List do Tymoteusza

2. List do Tymoteusza – jedna z ksiąg biblijnych Nowego Testamentu.

Rekonstrukcja twarzy św. Pawła,
pisarza listu

Biblia Gdańska edytuj

  • A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne. Albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niepobożni.

Biblia Tysiąclecia edytuj

  • Wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania.

Biblia Warszawsko-Praska edytuj

  • Zresztą prześladowania przyjdą na każdego, kto zechce żyć zgodnie z wolą Bożą, w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem.
    • Źródło: 2 Tym 3, 12

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata edytuj

  • Całe Pismo jest natchnione przez Boga do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości.
    • Źródło: 2 Tym 3, 16
    • Zobacz też: nauka

Zobacz też edytuj