List do Efezjan – jedna z ksiąg biblijnych Nowego Testamentu.

Strona z Listu do Efezjan

Biblia Gdańska

edytuj
 • Żony! bądźcie poddane mężom swoim, jako Panu.
  • Źródło: Efez 5, 22

Biblia Tysiąclecia

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez Krew Chrystusa.
  • Źródło: Ef 2,13
 • Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu.
  • Źródło: Efez 5, 22 (wydanie II, 1971)
 • Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe.
  • Źródło: Efez 6, 1 (wydanie II, 1971)

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Przez niego dostępujemy uwolnienia na podstawie okupu dzięki jego krwi, owszem, przebaczenia naszych wykroczeń, stosownie do bogactwa jego niezasłużonej życzliwości.
  • Źródło: Efez 1, 7
 • Ponadto [Bóg ożywił] was, chociaż byliście martwi w waszych wykroczeniach i grzechach (...).
  • Źródło: Efez 2, 1
 • (...) Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, ze względu na swą wielką miłość, którą nas umiłował,  ożywił nas wespół z Chrystusem (...).
  • Źródło: Efez 2, 4-5
 • Właśnie za sprawą tej życzliwości niezasłużonej zostaliście wybawieni przez wiarę; i nie stało się to dzięki wam — jest to dar Boży.  Bynajmniej nie dzięki uczynkom, żeby nikt nie miał podstaw do chełpienia się.
  • Źródło: Efez 2, 8-9
 • (...) upraszam was, abyście chodzili w sposób godny powołania, którym zostaliście powołani, z zupełnym uniżeniem umysłu i łagodnością, z wielkoduszną cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości,  usilnie starając się zachować jedność ducha w jednoczącej więzi pokoju.
  • Źródło: Efez 4, 1-3
 • (...) jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi i przez wszystkich, i we wszystkich.
  • Źródło: Efez 4, 4-5
 • (...) żebyście już nie postępowali tak, jak i narody postępują w nieużyteczności swych umysłów,  będąc pod względem umysłowym pogrążone w ciemności, obce dla życia po Bożemu, z powodu tkwiącej w nich niewiedzy, z powodu niewrażliwości ich serc. Zatraciwszy wszelkie poczucie moralności, oddały się rozpasaniu, by z chciwością dopuszczać się wszelkiej nieczystości.
  • Źródło: Efez 4, 17-19
 • (...) macie (...) odrzucić starą osobowość, która odpowiada waszemu poprzedniemu sposobowi postępowania i która ulega skażeniu według swych zwodniczych pragnień,  a macie się odnowić w sile pobudzającej wasz umysł  i przyoblec się w nową osobowość, stworzoną według woli Bożej w rzeczywistej prawości i lojalności.
  • Źródło: Efez 4, 22-24
 • (...) mówcie prawdę każdy ze swym bliźnim, ponieważ jesteśmy członkami należącymi do siebie nawzajem. Bądźcie srodze zagniewani, a jednak nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad waszym rozdrażnieniem ani nie zostawiajcie miejsca Diabłu. Kto kradł, niech już nie kradnie, ale niech raczej ciężko pracuje, wykonując swymi rękami dobrą pracę, aby mieć z czego udzielić będącemu w potrzebie.  Niech z waszych ust nie wychodzi żadna zgniła wypowiedź, lecz wszelka wypowiedź dobra ku zbudowaniu, stosownie do potrzeby, aby słuchającym udzielić czegoś korzystnego.
  • Źródło: Efez 4, 25-29
 • Wszelka złośliwa gorycz i gniew, i srogie zagniewanie, i krzyk, i obelżywa mowa niech będą spośród was usunięte wraz z wszelkim złem. Natomiast stańcie się jedni dla drugich życzliwi, tkliwie współczujący, wspaniałomyślnie przebaczając sobie nawzajem, jak i wam Bóg przez Chrystusa wspaniałomyślnie przebaczył.
  • Źródło: Efez 4, 31-32
 • (...) stańcie się naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane (...).
  • Źródło: Efez 5, 1
 • Żony niech będą podporządkowane swoim mężom jak Panu.
  • Źródło: Efez 5, 22

Zobacz też

edytuj