Sakja Pandita (1182–1251) – tybetański duchowny buddyjski, poeta.

Drogocenna skarbnica wytwornych maksym edytuj

(wyd. M&M, Kraków 1991, tłum. Ireneusz Kania)

 • Brakiem zdolności głupiec rad tłumaczyć
  to, że do żadnych nauk nie ma chęci;
  gdyby pomyślał, wnet uznałby raczej,
  że winien im się tym bardziej poświęcić.
  • Źródło: str. 243
 • Często tak bywa, że zbyt wielka miłość
  gniewu się staje przyczyną i złości;
  i nie raz tak już na tym świecie było,
  że kłótnia – córką właśnie zażyłości.
  • Źródło: str. 141
 • Gdy gdzieś daleko zacnemu żyć trzeba,
  stamtąd o ludu swego dba wygody;
  chmury, kłębiące się gdzieś pośród nieba,
  obfitym deszczem mnożą ziemskie płody.
  • Źródło: str. 49
 • Gdy nie masz wiedzy o prawie karmana,
  buddą nie będziesz, choćbyś znał Śunjatę;
  Najwyższą Drogą ma być osiągana
  Prawda – inaczej zostaniesz arhatem.
  • Źródło: str. 245
 • Gdy swe i cudze dobro masz na celu,
  możesz słów szorstkich i miękkich dobierać;
  Budda nie orzekł, że zręczny, co wielu
  metod używa – musi być przechera.
  • Źródło: str. 217
 • Jaką słabemu gniew przyniesie korzyść?
  Czyż mocny musi folgę dawać w gniewie?
  Gniew jest bez sensu, ten więc, kto się sroży,
  gdy chce coś zdziałać – spala jeno siebie.
  • Źródło: str. 145
 • Kto myśli: „skłamię mu i go oszukam!”,
  siebie oszuka, zaszkodzi sam sobie.
  Ten, kto chociażby raz kłamstwem się zbrukał,
  budzi nieufność, choć i prawdę powie.
  • Źródło: str. 175
 • Los się przeciwko człowiekowi zwróci,
  gdy postępuje bezczelnie i butnie;
  dzikiego byka rozbuchane chuci
  powściągniesz gdy mu to, co trzeba, utniesz.
  • Źródło: str. 123
 • Ludzie, co łotra królem swym wybrali,
  są jak mieszkańcy ruiny bez dachu;
  kiedy wierzchołek góry ma się zwalić,
  u jej stóp wioska w ciągłym żyje strachu.
  • Źródło: str. 113
 • Mądry człek licznych jest skarbnicą zalet,
  gromadzi nadto aforyzmów złoto;
  do oceanu, wód skarbnicy, fale
  rzek i strumieni toczą się z ochotą.
  • Źródło: str. 31
 • Myślimy: „szczęście to jest pożądliwość”,
  choć żądza tylko zgryzot nam przysparza;
  szczęście zaś pijak, żłopiąc swoje piwo,
  jako szaleństwo sobie wyobraża.
  • Źródło: str. 163
 • Rzadki jest człowiek mówiący do rzeczy,
  lecz rzadszy jeszcze kto ma dar słuchania;
  rzadki jest lekarz, który mądrze leczy,
  rzadszy, kto czyni wedle jego zdania.
  • Źródło: str. 115
 • Sława w tym życiu – to radości powód,
  zasługa z cnoty jest nim w drugim świecie;
  bogactwem tylko – gdy braknie tych obu
  żadnego mędrca nie uradujecie.
  • Źródło: str. 49
 • Szczęście dla głupca to stać się bogatym,
  dla szlachetnego – wszystko porozdawać;
  drapać się – ma za szczęście trędowaty,
  mądrego wstrętem tylko trąd napawa.
  • Źródło: str. 89
 • Tego, kto pozna, co wiedzieć należy,
  słusznie renoma mędrca wnet spotyka
  głupiec mądrości przez to nie nabierze,
  że się na wieku zna krowy czy byka.
  • Źródło: str. 41
 • Ten, kto ma wielkich bogactw mocną wolę,
  niech nade wszystko o Dharmie pamięta;
  czyż można znaleźć na tym łez padole
  bogactwo trwalsze niźli Dharma święta?
  • Źródło: str. 193
 • Ten, kto o dobro ani zło nie stoi,
  o wiedzę nie dba ni o rozum lepszy,
  kto brzuch swój tylko pragnie zaspokoić
  – całkiem podobny jest do łysych wieprzy.
  • Źródło: str. 65
 • W myślach ma jedno, lecz czyni inaczej;
  gdy mówi, w inną jeszcze wchodzi skórę.
  Wiedz: kto się sławą spryciarza otacza,
  jest to przebrany za mądrego – dureń.
  • Źródło: str. 107
 • „W tamtym mam wroga, w tym zaś – przyjaciela”
  takie różnice głupiec sobie tworzy.
  Mądry życzliwość po równi rozdziela;
  alboż wiadomo, skąd nam przyjdzie korzyść?
  • Źródło: str. 89
 • Wiedzę zgromadzaj, choćbyś wnet miał skonać;
  jeśli w tym życiu nie zostaniesz mędrcem,
  to na następne mądrość zgromadzona
  będzie bogactwem co ci wpadnie w ręce.
  • Źródło: str. 33
 • Wielki, dla wrogów pełen zmiłowania,
  dobrocią właśnie poddaje ich sobie;
  we czci u wszystkich, wszystkich on osłania,
  przeto lud chętnie królem swym go robi.
  • Źródło: str. 53
 • Z tego, że człek zazdrosny posiadł krocie,
  że liczni są druhowie zawistnika,
  że wiedza dana została idiocie
  – najmniejsza nawet radość nie wynika.
  • Źródło: str. 143