Korzenie

fundamentalna część budowy roślin, pełniąca wiele podstawowych funkcji, istotnych dla ich procesów życiowych

Korzenie – fragment sporofitu rośliny naczyniowej, mający trzy podstawowe cele: dostarczanie substancji odżywczych (sole mineralne) i wody oraz utrzymywanie rośliny w glebie.

  • Cierpliwość jest drzewem, które ma gorzkie korzenie, ale bardzo słodkie owoce.
Korzenie sosny zwyczajnej
  • Wysłuchaj najpierw o czterech korzeniach wszystkiego – jaśniejącym Zeusie, życiodajnej Herze, Ajdoneusie i Nestis zwilżającej łzami śmiertelne źródło.
    • Wersja alternatywna: Cztery korzenie wszystkich rzeczy: ogień, powietrze, woda i ziemia.
    • Autor: Empedokles z Agrygentu, Peri physeos