Obojętność – brak zainteresowania, nieprzejmowanie się kimś lub czymś, brak zaangażowania emocjonalnego; także: brak wrażliwości na coś, brak wyrazu

 • (…) była to złudna obojętność, obojętność skały, na której szczyt nie można się wspiąć; niestety, odkrywamy to dopiero w połowie drogi, gdy nie da się już zejść.
  • Opis: Narrator o synach Władcy Cytadeli Burz.
  • Autor: Neil Gaiman, Gwiezdny pył
 • Obojętność jest najłagodniejszą formą nietolerancji.
 • Obojętność to paraliż duszy, przedwczesna śmierć.
  • Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть. (ros.)
  • Autor: Anton Czechow
  • Źródło: Скучная история w: Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т., Мocква: Наука, 1977, t. 7 [Рассказы. Повести], 1888–1891, s. 306.
 • Potem odkryłem, że obojętność mniej boli.
 • Pragnienie jest połową życia; obojętność jest połową śmierci.