Jacek Bocheński

polski pisarz

Jacek Bocheński (ur. 1926) – polski prozaik i publicysta, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL.

 • Aby być szczęśliwym, nie należy przeglądać się w lustrze ulicy.
Jacek Bocheński
 • Banałem będzie stwierdzenie, że technika, środki komunikacji i środki przekazu ułatwiły ludziom dostęp do kultury. W ten sposób udało się zdemokratyzować kulturę, ale i skazać ją na klęskę w beznadziejnej konkurencji z głupim i często zbrodniczym kiczem, który zawsze można lepiej sprzedać. Wydaje się więc, że współczesny komercjalizm jest pierwszym w dziejach skutecznym automatem do niszczenia kultury na skalę globalną i że to też należy do bilansu XX wieku.
  • Opis: podczas 66. Światowego Kongresu PEN Clubu.
  • Źródło: „Przekrój” nr 28/2820, 11 lipca 1999, s. 12.
 • Jasno sobie powiedzmy, że wszyscy ludzie pragną swobody i nienawidzą niewolnictwa, powtórzmy ten truizm jeszcze raz, wbijmy sobie w głowę, że będą pierwszego pragnęli, że będą drugiego nienawidzili, że nie zmieni się to nigdy, bo nie może (…).
  • Źródło: Boski Juliusz
 • My przeprowadziliśmy reformę rolną, my znacjonalizowaliśmy przemysł, my usunęliśmy mnie ze stanowiska dyrektora teatru.
  • Źródło: Co będzie z pustym obszarem?
 • PiS obiecał rzecz najprostszą na świecie, której nikt inny nie ośmieliłby się gołosłownie obiecywać: rozdawanie pieniędzy każdemu do ręki w niedających się nastarczyć ilościach. I wygrał wybory. Uzyskał bezwzględną większość, będąc skądinąd w mniejszości.
  • Opis: charakterystyka postawy partii Prawo i Sprawiedliwość w Polsce w latach 2015–2016.
  • Źródło: Kogo wybrał pijany wyborca, „Gazeta Wyborcza”, 10–11 września 2016, s. 16.
  • Zobacz też: Prawo i Sprawiedliwość
 • Poeci, aby podróżować, nie muszą fizycznie odbywać podróży.
  • Źródło: Podróżniczka Julia Hartwig, „Kwartalnik Artystyczny” nr 3, 2011, s. 38.
 • Rada [Języka Polskiego] jest natomiast ciałem, któremu przypisana została wyjątkowa godność i autorytet, co sprawia, że ja jako członek Rady, np. czuję się szczególnie zaszczycony i powołany do strzeżenia godności mojego języka ojczystego, godności rządzących nim praw, godności językoznawstwa i ogólnie, jak wszędzie i zawsze, przyrodzonej godności ludzkiej.