Fulton John Sheen

amerykański duchowny katolicki, arcybiskup

Fulton John Sheen (1895–1979) – amerykański duchowny katolicki, biskup Rochester.

Abp Fulton J. Sheen (1952)

Guide to Contentment

edytuj

(1970 r.)

 • Dżentelmen to człowiek, który jest skromny i stoi na uboczu, który służy innym i myśli o wszystkich z wyjątkiem siebie, i którego najbardziej uszczęśliwia uszczęśliwianie innych. Jest to człowiek, który okazuje prawdziwą szlachetność innym, choćby najuboższym i najmniej znaczącym.
 • Twierdzi się, że wszystkie nasze instynkty są prawidłowe, dlatego należy się im poddać. Lecz nie wolno zapominać, że ludzkie instynkty podlegają rozumowi i dlatego trzeba nimi racjonalnie i moralnie kierować. Mężczyzna posiada instynkt łowny, podobnie jak lis, ale nie byłoby niczym racjonalnym, gdyby mężowie polowali na teściowe.

Simple Truths. Thinking Life Through With Fulton J. Sheen

edytuj

(1998 r.)

 • Nie wystarczy wykazywać intelektualne zrozumienie dla cudzych trudności; musimy iść o krok dalej i poczuć je jako nasz własny ciężar.
  • Źródło: s. 74
 • Religia nie jest sumą wierzeń, które by nam się podobały, ale sumą wierzeń danych nam przez Boga.
  • Źródło: s. 6
  • Zobacz też: religia

Wstęp do religii

edytuj

(przeł. Izabella Parowicz, Fundacja św. Grzegorza Wielkiego, Kraków 2014)

 • Ateizm, w dziewięciu przypadkach na dziesięć, rodzi się z łona nieczystego sumienia. Niewiara rodzi się z grzechu, a nie z rozumu.
  • Źródło: s. 32
 • Bóg nie skazuje nas na piekło, o ile my sami siebie nań nie skażemy.
  • Źródło: s. 131
 • Fałszywe wyjaśnienie przypisuje zło w tobie brakom w edukacji: jesteś perwersyjny, ponieważ jesteś ignorantem. Staniesz się dobry, gdy zostaniesz wyedukowany. Nie! (…) nie wszyscy uczeni są świętymi i nie wszyscy ignoranci to diabły. (…) Olbrzymia część współczesnego kształcenia jest jedynie racjonalizacją zła. Produkuje ona inteligentne diabły zamiast diabłów głupich.
  • Źródło: s. 36
 • My z zachodniego świata jesteśmy słusznie dumni z faktu, że nasza cywilizacja jest wyższa niż inne. Lecz podajemy niewłaściwą przyczynę tej wyższości. Zakładamy, że jesteśmy lepsi, ponieważ jesteśmy biali. Nie jesteśmy. Nasza wyższość wynika z tego, że jesteśmy chrześcijanami.
  • Źródło: s. 159
 • Nie sprawia mi trudności zrozumienie, dlaczego Bóg przygotował piekło dla tych, którzy pragną wiecznie nienawidzić siebie samych za to, że znienawidzili Jego. Trudno mi jednak pojąć, dlaczego ten sam Bóg miałby umrzeć na Krzyżu, aby wybawić mnie niegodnego od piekła, na które tak bardzo zasługują moje grzechy.
  • Źródło: s. 132
 • Niezależnie od tego, jak bardzo lubisz lody, nie sprawiałoby ci przyjemności, gdyby ktoś wciskał ci je do gardła. Nigdy nie będziesz szczęśliwy robiąc rzeczy, których nie chcesz robić. Dlatego Bóg dał człowiekowi wolną wolę, aby mógł wybierać rzeczy, które lubi, zamiast zmuszać go, aby je zaakceptował.
  • Źródło: s. 43
 • Nigdy nie wierz tym, którzy mówią: „Kto raz stał się złodziejem, zawsze nim pozostanie”. Lub: „Marnujesz swoje pieniądze na to bezwartościowe stworzenie”. Chrześcijanie tak nie twierdzą. Możesz odrzucić swą starą naturę i przyoblec się w nową. Ponieważ łaska jest odrodzeniem, nie ma większego znaczenia, jaka była twoja dawna natura.
  • Źródło: s. 91, 92
 • Obrzucanie się wyzwiskami racjonalizuje jedynie naszą własną nieszczerość, w szczególności używanie tych wyzwisk, które nigdy nie zostały zdefiniowane, takich jak „faszysta”. Typowym przykładem użycia tego wyrazu jest przypadek małej dziewczynki, która zapytana, dlaczego nazwała inną małą dziewczynkę faszystką, odpowiedziała: „Każdego, kogo nie lubię, nazywam faszystą”. Jest to być może najlepsza definicja tego słowa, jaka do tej pory została stworzona.
  • Źródło: s. 176
 • Socjalistyczne wytłumaczenie tego napięcia [istnienia zła]: ludzie są nikczemni, ponieważ są biedni, nie wyjaśnia faktów. Nigdy przedtem poziom życia nie był tak wysoki. Nie wszyscy bogaci są cnotliwi i nie wszyscy ubodzy są niegodziwi. Gdybyś posiadał wszystkie pieniądze świata, wciąż byłaby w tobie owa skłonność do zła. Jeśli bieda miała być przyczyną zła, dlaczego przestępczość młodocianych wzrasta w okresach dobrobytu i dlaczego religia rozkwita poprzez śluby ubóstwa? Gdyby bieda była przyczyną zła, wówczas bogaci powinni być źródłem wszelkich cnót. Jeśli tak jest, dlaczego zamożni nie są wzorem cnót?
  • Źródło: s. 36
 • Trzy podstawowe cechy nadprzyrodzonej miłości chrześcijańskiej: 1. Mieści się ona w woli, a nie w emocjach, pasjach lub zmysłach. 2. Jest nawykiem, a nie sporadycznie praktykowaną sztuką.3. Jest relacją miłosną, a nie kontraktem.
  • Źródło: s. 176
 • Wierzę, że gdyby łaska Boża nie dała mi pełni Prawdy i gdybym jej szukał, zacząłbym szukać w świecie Kościoła, który nie współpracuje ze złem! Gdyby ten Kościół był oskarżany o niezliczone kłamstwa, gdyby był znienawidzony, ponieważ nie zgodził się pójść na kompromisy, gdyby był wyśmiewany, ponieważ nie zgodził się iść z duchem czasu zamiast pasować do wszystkich czasów, wówczas podejrzewałbym, że skoro ten Kościół znienawidzony jest przez to, co jest złe w świecie, to musi on być dobry i święty; a skoro jest dobry i święty, to musi pochodzić od Boga!
  • Źródło: s. 156
 • Zwierzę nie może zgrzeszyć, ponieważ nie może zbuntować się przeciw swojej naturze. Musi postępować według swej natury. My możemy grzeszyć, ponieważ jedynie powinniśmy postępować zgodnie z naszą naturą.
  • Źródło: s. 35
 • Być grzesznikiem, to nasze nieszczęście, ale być tego świadomym – to nasza nadzieja.
 • Czystość przedmałżeńska jest świadomością, że człowiek dysponuje takim darem, który tylko raz można ofiarować i tylko raz otrzymać.
 • Jest tyle krzyży co ludzi.
 • Krytykami są często ludzie, którym się nie powiodło. Dla krytyków nie wznosi się na świecie pomników. Nie istnieje na świecie żaden krytykant, który sam nie potrzebowałby krytyki.
  • Źródło: Thoughts for Daily Living (1985)
 • Na kogo można liczyć, aby uratować nasz Kościół? Nie na naszych biskupów, naszych kapłanów ani członków zakonów. To wasze zadanie, ludu wiernego! Pan Bóg dał wam rozum, oczy i uszy, abyście uratowali Kościół. Wasza misja to pilnować, aby wasi kapłani zachowywali się jak kapłani, biskupi jak biskupi, a zakonnicy jak zakonnicy!
 • Największe szczęście w życiu bierze się nie z posiadania, ale z dawania.
  • Źródło: Love One Another (1944)
  • Zobacz też: szczęście
 • Nie ma równin w królestwie miłości: albo człowiek się wznosi, albo spada.
 • Przestępczość wśród młodocianych zmaleje, gdy rodzice się nauczą, że słowa „Bóg” nie należy używać jako przekleństwa.
  • Źródło: Children and Parents, s. 105.
 • Sutanna lub habit nie czynią księdza lub zakonnicy, podobnie jak woda nie czyni chrztu, chleb – Eucharystii, a olej – święceń kapłańskich, lecz są one dobrymi znakami tajemnicy, którą reprezentują. Niektórzy twierdzą, że habit albo koloratka oddzielają nas od świata. Doskonale! Naszym przeznaczeniem jest być „znakiem sprzeciwu” i różnić się od ludu. Tego właśnie chce od nas Pan Jezus: abyśmy byli W świecie, a nie ZE świata.
  • Źródło: Those Mysterious Priests, 1970, s. 219.
  • Zobacz też: habit, sutanna
 • Ustanowi on [antychryst] antykościół, który będzie małpować Kościół, gdyż on, szatan, jest małpą Boga. [Ów antykościół] będzie posiadał wszystkie cechy Kościoła, ale w wypaczonej postaci, będzie też wyzuty ze swej Boskiej treści. Będzie on mistycznym ciałem antychrysta, które z wyglądu będzie bardzo przypominać mistyczne Ciało Chrystusa.
  • Źródło: Communism and the Conscience of the West, 1948, s. 25.
 • Wszędzie tam, gdzie panuje sprawiedliwość, jest i wolność, lecz tam, gdzie panuje wolność, nie zawsze jest też sprawiedliwość. Może istnieć wolność bez sprawiedliwości i jest to podstawowa przyczyna wojen w dzisiejszym świecie: ludzie pragną być wolni od dyscypliny, a w szczególności chcą być wolni od wszelkiej zależności od Sprawiedliwości Bożej. Jest rzeczą faktycznie interesującą, że nasz Pan nigdy nie pochwalił tych, którzy poszukiwali wolności bez sprawiedliwości. Nigdy nie powiedział On: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną wolności”, lecz: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości” oraz „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie”. Przestańmy zatem, w imię Boga, mówić o wolności, dopóki nie zdecydujemy, dlaczego chcemy być wolni; gdy cały świat szaleje na punkcie wolności – my rozwińmy flagę sprawiedliwości, a wtedy będziemy wolni. „Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane”.
 • Zapominamy, że ignorancja jest lepsza od błędu.
  • Źródło: Seven Words of Jesus and Mary, 1953, s. 20.
 • Żyjemy w epoce emocji. Nie kierujemy się już wiarą, nie kierujemy się już rozumem. Kierujemy się emocjami.

O Fultonie Sheenie

edytuj
 • Arcybiskup Sheen był człowiekiem niezwykle inteligentnym i utalentowanym. Miał ogromne predyspozycje do kariery naukowej, był również świetnym oratorem i kaznodzieją, gromadzącym wokół siebie niezliczone rzesze słuchaczy spoza świata nauki. W pewnym momencie musiał podjąć trudną decyzję – czy pozostać na uczelni, czy zrezygnować z kariery akademickiej na rzecz ewangelizowania mas. Wybrał to drugie, za co wszyscy możemy być mu wdzięczni.
 • Dobrze pisałeś i mówiłeś o Panu Jezusie! Byłeś wiernym synem Kościoła.
  • You have written and spoken well of the Lord Jesus! You have been a loyal son of the Church. (ang.)
  • Autor: Jan Paweł II
  • Źródło: o. Andrew Apostoli CFR, Introduction to the new edition, w: Fulton J. Sheen, Life of Christ, Doubleday, United States 2008, s. XX.
 • Prorok czasów.
  • Prophet of the times. (ang.)
  • Autor: Pius XII
  • Źródło: Raymond Arroyo, Foreword, w: Fulton Sheen, Treasure in Clay, Doubleday, 2008, s. XIII.