Instynkt

dyspozycja biopsychiczna

Instynkt – wrodzona i dziedziczna zdolność zwierząt (w tym również i ludzi) do wykonywania ciągu zachowań napędzanych przez popędy i sterowanych przez odpowiednie bodźce zewnętrzne. W języku potocznym – zachowania niewynikające ze świadomych i racjonalnych decyzji.

 • A zatem: ponieważ ambicja jest powszechna, budzi się mimowolnie, sprawia przyjemność i korzyść przynosi, przeto uważamy ją za instynkt, mający na celu rozwój jednostki a w dalszym następstwie niekiedy i społeczeństwa.
 • Byłoby lepiej, gdyby ludzie bardziej przypominali zwierzęta (…) i w większym stopniu kierowali się instynktem; czyniąc coś, nie powinni być aż tak dalece świadomi tego, co robią.
 • Charakter to instynkt osobowości. Instynktu nie da się zmienić, najwyżej zaspokoić.
 • (…) człowiek bowiem ma w sobie naturalny instynkt trwogi przed namiętnościami i popędami, które zdają się być silniejsze od niego samego, a które on dzieli świadomie z tworami o niższym ustroju.
 • Człowiek – dla celów wyższych – gotów jest wzbudzić w sobie najniższe instynkty.
 • Dla mnie tenis to przede wszystkim gra emocji. Mam wrażenie, że ostatecznie o zwycięstwie decyduje to, która z nas potrafi lepiej dać sobie radę z ogromnym napięciem i presją, czyli opanować nerwy. Zwycięża instynkt, pewność siebie i motywacja.
 • Dwie rzeczy pouczają człowieka o całej jego naturze: instynkt i doświadczenie.
 • Instynkt idzie, refleksja wędruje.
 • Instynkt wie – co, rozum – gdzie, jak i kiedy. O reszcie decydują – czas i miejsce akcji.
 • Instynkt wskazuje nam obowiązki, inteligencja zaś dostarcza pretekstów, by uchylać się od nich.
 • Jak zostaję sama ze sobą – dołuję, ale mam w sobie dziwny instynkt towarzyski, instynkt showmana.
 • Jakże często odczuwałem, że instynkt przewyższa we mnie zdolności umysłu i poprzedza cały kunszt mojego rzemiosła.
 • Jest po ludzku niemożliwością wybaczyć słowa, które ranią; można je zapomnieć – oczywiście mimowolnie. U podstaw ubytków pamięci leży instynkt samozachowawczy.
 • Kobiety obdarzone są niezawodnym instynktem, dzięki któremu natychmiast wiedzą, kiedy dany mężczyzna traci dla nich głowę…
 • Miłość własna jest wygodna: wywodzi się z instynktu samozachowawczego i zwierzęta poznałyby ją, gdyby były choć trochę zdeprawowane. Nienawiść do samego siebie jest trudniejsza – celuje w tym wyłącznie człowiek.
  • Autor: Emil Cioran, Pokusa istnienia (Wściekłości i rezygnacje)
 • Największym hamulcem w myśleniu jest instynkt samoobrony.
 • Natura ma instynkt sztuki – dlatego wszelkie rozróżnianie natury i sztuki to zwykła gadanina.
 • Przez całe życie instynkt nakazywał mi zaniechać wszystkiego, do czego nie miałem zdolności.
  • Autor: Graham Greene, Coś w rodzaju życia (Wracając do źródeł)
 • Wielkim jest ten, który przezwyciężywszy instynkt życia, zmienił go w pragnienie trwania.
 • Za wszelką cenę strzeż się kobiet nakazuje rozum. W żadnym razie nie unikaj kobiet woła instynkt.

Zobacz też:

Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło instynktWikisłowniku