Ludwik Hirszfeld

polski lekarz, immunolog i mikrobiolog (1884–1954)

Ludwik Hirszfeld (1884–1954) – polski lekarz, mikrobiolog, immunolog i serolog.

 • Dzieci są czasem dobre, czasem złe, ale wnuki są zawsze nadzwyczajne.
  • Źródło: Myślę, więc jestem. Aforyzmy, maksymy, sentencje, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, Antyk, Kęty 1993, ISBN 8386482001, s. 161.
Ludwik Hirszfeld
 • Gdy pojawiła się jego piękna, siwa głowa, przypominająca oblicze Piotra Skargi z obrazu Matejki, w miłości i w pokorze schylały się przed nim głowy. Kochaliśmy go wszyscy: dzieci, starcy, i wyrywaliśmy go sobie na chwilkę rozmowy. A nie skąpił siebie. (…) Często przychodził do nas, by pocieszać i pokrzepiać.
 • Instytut naukowy nie powinien być tylko zakładem higieny psychicznej dla swoich pracowników.
  • Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 161.
 • Jedyną prawdziwą propagandą jest tylko rzetelna praca.
  • Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 161.
 • Jest jedyna forma nieśmiertelności, o którą warto zabiegać, a jest nią ludzka życzliwość.
  • Źródło: Historia jednego życia, Pax, 1989, s. 45.
 • Jeśli młody człowiek, otrzymawszy temat jakiejś pracy, po trzech miesiącach nie wie więcej od profesora na ten temat, to jest niedołęgą.
  • Opis: cytowany przez Stanisława Uziaka, rektora UMSC.
  • Źródło: Roman Tokarczyk, Antologia anegdoty akademickiej, Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 17.
 • Kto chce zapalać innych, sam musi płonąć.
  • Źródło: Tadeusz Pniewski, Kalisz z oddali, Tow. Miłośników Kalisza, 1988, s. 60.
 • Lepiej zrezygnować z dziesięciu cudzych myśli, by mieć jedną własną.
  • Źródło: Wielka księga mądrości, wybór Jacek i Tomasz Ilga
 • Można zapomnieć zdobywcy i grabież, i nawet gwałt, ale nie można przebaczyć uczonemu, jeżeli próbuje to naukowo uzasadnić.
  • Źródło: „Przekrój”, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 1956, s. 71.
 • Nadzieja matką głupich? Przeciwnie, nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość.
  • Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 161.
 • Najtańszy sposób zdobycia kobiety – błyszczeć, najgłębszy – rozmarzyć.
  • Źródło: Nic, co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 23.
 • Najlepszy mikroskop nie przyczyni się do rozwoju nauki, gdy go się trzyma w szafie.
  • Źródło: Tadeusz Gospodarek, Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Tadeusz Gospodarek, 2012, s. 262.
  • Zobacz też: mikroskop
 • Największą tragedią Żydów jest nie to, że ich antysemita nienawidzi, ale to, że łagodni i dobrzy ludzie mówią: „porządny człowiek, chociaż Żyd”.
  • Źródło: Historia jednego życia
 • Należy być optymistą na początku pracy, a krytycznym na końcu.
  • Źródło: „Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, wydania 76–82
 • Nie ma postępu bez herezji.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Plan naukowy nie poparty hipotezą roboczą jest szkieletem bez żywego ciała.
  • Źródło: „Przekrój”, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 1956, s. 71.
 • Prałat Godlewski. Gdy wspominam to nazwisko, ogarnia mnie wzruszenie. Namiętność i miłość w jednej duszy. Ongiś bojowy antysemita, kapłan wojujący w piśmie i słowie. Ale gdy los zetknął go z tym dnem nędzy, odrzucił precz swoje nastawienie i cały żar swego kapłańskiego serca poświęcił Żydom. (…) Nie tylko myśmy go cenili. (…) prezes Gminy Czerniaków (…) opowiadał, jak się prałat rozpłakał w jego gabinecie, gdy mówił o żydowskiej niedoli i jak się starał pomóc i tej niedoli ulżyć. I mówił prezes Rady Żydowskiej, że ten ksiądz, były antysemita, więcej serca Żydom okazywał niż kler żydowski, któremu obca była idea pocieszyciela ogółu.
 • Przeważnie część wysiłku uczonego żyje jako bezimienny dorobek.
  • Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 161.
 • Tajemnica energii działania polega na tchnieniu nauki.
  • Źródło: „Biuletyn informacyjny”, tom 10, wydania 14–26, KAI, 1969, s. IR-8.
 • Tragizm rodu ludzkiego: na ogół człowiek jest mądry jednostronnie, a głupi wielostronnie.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Warunek miłości: mieć jakiś inny obiekt ukochania niż samych siebie.
 • Wędrujący po szczytach myśli są wszędzie samotni.
  • Źródło: Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin, wyb. Roman Tokarczyk, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 214.
 • Wielkim jest ten, który przezwyciężywszy instynkt życia, zmienił go w pragnienie trwania.
  • Źródło: Przykazania etyki prawniczej…, op. cit., s. 214.
 • Źródłem liryki nie jest harem, lecz tęsknota za jedną kobietą… Don Juani nie są na ogół poetami.
  • Źródło: Żądło i miód mądrości. Antologia aforyzmu polskiego, wyb. Kazimierz Orzechowski, Ossolineum, 1977, s. 86.