Przyjemność

szeroki zakres stanów psychicznych, które ludzie i inne zwierzęta doświadczają jako pozytywne, przyjemne lub warte poszukiwania

Przyjemność – cecha tego, co przyjemne; dające zadowolenie, satysfakcjonujące.

 • A czy to mała przyjemność wyjść rano na świeże powietrze, wyspawszy się w miarę i żwawo pracować w jakimś takim warsztacie, który człowiek lubi, aż do zdrowego zmęczenia? A potem z wolną głową dobre żarty i figle i byle co, aby w dobrym towarzystwie?
 • Abstynent: osoba, która poddaje się pokusie odmówienia sobie przyjemności.
 • Człowiek szczęśliwy jest też bardziej predestynowany niż nieszczęśliwy do przeżywania przyjemności.
 • Czyny są dobre, jeśli przyczyniają się do szczęścia, złe, jeśli przyczyniają się do czegoś przeciwnego. Przez szczęście rozumie się przyjemność i brak cierpienia; przez nieszczęście – cierpienie i brak przyjemności.
 • Miłość przestaje być przyjemnością, kiedy przestaje być tajemnicą.
  • Love ceases to be a pleasure, when it ceases to be a secret. (ang.)
  • Autor: Aphra Behn, The Lover’s Watch. Four O’clock
  • Zobacz też: miłość, tajemnica
 • (…) powszednie doświadczenie uczy, że wszystko, co naprawdę przyjemne, bywa na ogół albo szkodliwe, albo nienormalne.
 • Przyjemności, używane na co dzień, więdną prędko, powszednieją, zbyt wielkich dóbr doczesnych nikt spożyć i tak nie potrafi, choćby próbował jeść po dwa obiady dziennie, w największych pałacach zdarzają się samobójstwa z przesytu życiem, więc to wielkie powodzenie życiowe nie jest czymś, czego by warto ludziom zazdrościć. Cóż dopiero, kiedy jest okupione kalectwem, niepokojem i samotnością.
 • Przyjemność dojrzewa tylko wtedy, gdy się ją pamięta.
 • Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego.
 • Przyjemność ma się do szczęścia mniej więcej tak, jak drzewo do ogrodu: nie ma ogrodu bez drzew, ale drzewa, nawet w wielkiej ilości, nie stanowią jeszcze ogrodu.
 • Przyjemność życia jest przyjemnością płynącą z ćwiczenia duszy; to jest bowiem prawdziwe życie.
 • Tylko niestali znają przyjemność miłości. Aby poznać jej tragedię trzeba być stałym.
 • Źródłem kreatywności jest przede wszystkim przyjemność z poznawania uporządkowanej złożoności Natury, która sama w sobie jest pięknem.