Epikur

grecki filozof

Epikur (341–271 p.n.e.) – grecki filozof, twórca epikureizmu.

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Epikur
 • Bezmyślnych wyzwala ze smutku czas, mądrych logika.
 • Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach – jest tylko zmianą kłopotów.
 • Bóg nie zsyła na ludzi kar, ani nagród.
 • Cała nasza działalność zdąża do tego, aby uwolnić się od cierpienia i niepokoju.
 • Czy Bóg chce zapobiegać złu, lecz nie może? Zatem nie jest wszechmocny. Czy może, ale nie chce? Jest więc niemiłosierny. Czy może i chce? Skąd zatem zło? Czy nie może i nie chce? Dlaczego więc nazywać go Bogiem?
 • Człowiek osiąga szczęście, jeśli potrafi z radością – przyjemnością przeżyć każdy dzień.
 • Cnota to umiejętność wygaszania potrzeb, w sytuacjach utrudniających istotne ich spełnienie.
 • Cnota jest rozumiana jako umiejętność racjonalnego panowania nad swoimi potrzebami i najprostszego ich realizowania.
 • Dla nikogo nie jest ani za wcześnie, ani za późno zacząć troszczyć się o zdrowie swej duszy.
 • Gdy prosi cię nieprzyjaciel, spełń jego prośbę, ale strzeż się go potem podwójnie.
 • Głównym składnikiem szczęścia, ale nie jedynym, jest radość życia.
 • Jest rzeczą oczywistą, że pożytek z przemówień krótkich i przemówień długich jest taki sam.
 • Jeśli chcesz człowieka uszczęśliwić, nie dodawaj nic do tego, co posiada, ale ujmuj mu kilka z jego życzeń.
 • Jeżeli będziesz żył wedle swojej natury, nigdy nie będziesz biedny: jeżeli wedle ludzkich mniemań – nigdy nie będziesz bogaty.
  • Źródło: Jarosław Gronert, Astrologia od początku, Pabianice 2007, s. 144.
 • Kto posiadł szczęście, ma wszystko, co w ogóle mieć można, kogo zaś szczęście ominęło, ten robi wszystko, by je zdobyć.
 • Kto zaś mówi, że jeszcze nie pora filozofować lub że pora już minęła, podobny jest do mówiącego, że jeszcze nie pora być szczęśliwym, a ta już przeszła.
 • Ktoś, kto tego, co posiada, nie uważa za największe bogactwo, będzie nieszczęśliwy nawet, gdyby posiadł cały świat.
 • Lepiej być nieszczęśliwym z rozumem niż szczęśliwym bez rozumu.
 • Miarą prawdy jest uczucie.
 • My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół, co wiary, że taką pomoc możemy uzyskać.
 • Naprzód spojrzyj, z kim jesz i pijesz, a dopiero potem, co jesz i pijesz.
 • Nie ma życia przyjemnego, które by nie było rozumne, moralnie podniosłe i sprawiedliwe, ani też nie ma życia rozumnego, moralnie podniosłego i sprawiedliwego, które by nie było przyjemne.
 • Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie i uczciwie.
 • Nie obcowanie z pięknymi chłopcami i kobietami czynią życie przyjemnym, ale trzeźwy rozum, dociekający przyczyn wszelkiego wyboru i unikania.
 • Nie tak bardzo potrzebna jest pomoc przyjaciół, ile wiara w ich pomoc.
 • Nie uczty i pochody świąteczne, rozkosze miłości i rozkosze podniebienia przy zastawnych stołach czynią życie słodszym, lecz trzeźwy umysł, który… odrzuca błędne mniemania, najwięcej niepokoju sprawiające duszy.
 • Naturze nie należy zadawać gwałtu, lecz trzeba ją przekonywać; a przekonamy ją, zaspokajając pragnienia konieczne i te pragnienia naturalne, które nie przynoszą szkody, a zdecydowanie odrzucając pragnienia szkodliwe.
  • Źródło: Gnomologicum Vaticanum Epikureum
 • O ile nie pogwałcisz praw, nie naruszysz dobrych obyczajów, nie zasmucisz bliźniego, nie nadwerężysz ciała, nie utracisz środków koniecznych do życia, to używaj jak chcesz swej ochoty.
 • Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej.
 • Posiadanie przyjaciela czyni nasze życie naprawdę szczęśliwym.
 • Prawa ustanowione są dla sprawiedliwych nie dlatego, by nie popełniali nieprawości, lecz by jej nie doznawali.
 • Proste potrawy sprawiają nam tyleż przyjemności, co wystawne uczty, gdy tylko bolesne uczucie głodu zostaje usunięte.
 • Przyjaźń jest chyba największym darem, jaki mądrość może ofiarować, aby uczynić szczęśliwym całe życie.
 • Przyjaźń jest najpiękniejszym ze wszystkich prezentów, jakimi możemy zostać obdarowani aby szczęśliwie ukształtować swoje życie.
 • Przyjemność brzucha jest podstawą i korzeniem wszelkiego dobra.
 • Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego.
 • Przynieś mi szklankę mleka – będę ucztował.
 • Przyjemność życia jest absolutna i doskonała, by jej doświadczyć nie trzeba wieczności.
 • Spośród wszystkich sposobów, jakie ci wskazuje mądrość, dla osiągnięcia szczęścia, najskuteczniejszym, najpewniejszym i najsłodszym jest przyjaźń.
 • Śmierć jest niczym dla nas, bo to, co się rozpadło, nie ma czucia, a co nie ma czucia, jest dla nas niczym.
  • Źródło: Simon Blackburn, Sens dobra. Wprowadzenie do etyki, tłum. Tadeusz Chawziuk, Poznań 2002, s. 101.
 • Śmierć wcale nas nie dotyczy. Bo gdy my istniejemy, śmierć jest nieobecna, a gdy tylko śmierć się pojawi, wtedy nas już nie ma.
  • Źródło: Jostein Gaarder, Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii, Warszawa 1995, tłum. Iwona Zimnicka, s. 151.
 • Trzeba wyzwolić się ze strachu bogów i śmierci.
 • U wielu ludzi spokój jest odrętwieniem,
  wzruszenie wściekłością.
 • Wszelka przyjemność jest dobra, ale nie każda jest godna wyboru.
 • Wszelki ból jest złem, ale nie każdego bólu należy unikać.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Wtedy tylko odczuwamy potrzebę przyjemności, gdy z jej braku doznajemy bólu.
 • Wzbogacić się można, nie dodając nic do tego, co się ma, ale ujmując dużo z tego, czego się potrzebuje.
 • Ze wszystkich dróg prowadzących do osiągnięcia szczęścia w życiu, żadna nie jest tak skuteczna, tak owocna i tak słodka jak przyjaźń.
 • Zło najstraszliwsze, śmierć, nie dotyka nas wcale,
  bo póki my jesteśmy, nie ma śmierci,
  a kiedy jest śmierć, nie ma nas.
 • Źle żyją, którzy ustawicznie żyć zaczynają.
 • Żyj w ukryciu!
  • Źródło: Jostein Gaarder, Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii, tłum. Iwona Zimnicka, Warszawa 1995, s. 152.
 • Żyjąc o chlebie i wodzie, przyjemności ciała wywołują we mnie grozę, gardzę luksusowymi rozkoszami, nie ze względu na nie, ale na niewygody z nimi związane.
  • Źródło: Richard H. Popkin, Avrum Stroll, Filozofia, tłum. Jan Karłowski, Norbert Leśniewski, Andrzej Przyłębski, Poznań 1994, s. 20.
 • Życie jest dobrem, i to jedynym, jakie naprawdę na własność jest nam dane.