Albert Schweitzer

niemiecki lekarz, filozof, teolog luterański i muzykolog, noblista pokojowy

Albert Schweitzer (1875–1965) – niemiecki teolog, filozof, organista, muzykolog i lekarz.

 • Być człowiekiem znaczy podlegać władcy, któremu na imię cierpienie.
Albert Schweitzer (1955)
 • Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jego granice.
 • Dopóki człowiek nie obejmie współczuciem wszystkich żywych stworzeń, dopóty on sam nie będzie mógł żyć w pokoju.
 • Groby żołnierzy są najlepszymi kazaniami o pokoju.
  • Die Soldatengräber sind die größten Prediger für den Frieden. (niem.)
  • Źródło: Gerhard Eller, Erzählte Geschichte, Books on Demand, 2009, s. 80.
  • Zobacz też: grób, kazanie, żołnierz
 • Harmonia i siła są w nas, gdy nasze myślenie i działanie stanowią jedność.
  • Źródło: Teresa Bętkowska, Ojciec kochał – matka wychowywała, „Alma Mater” nr 156–157, kwiecień-maj 2013, s. 26.
 • Jestem życiem, które pragnie żyć, pośród życia, które pragnie żyć.
  • Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will. (niem.)
  • Źródło: Die Ehrfurcht vor dem Leben, C.H. Beck, 2008, s. 111.
  • Zobacz też: życie
 • Każdy człowiek ma do uiszczenia niezwykły dług, a mianowicie – za życie odpłacić musi życiem.
 • Ludzie wiedzą, że są nieszczęśliwi, ale mało kto wie, że mógłby być szczęśliwy.
  • Viele Menschen wissen, daß sie unglücklich sind. Aber noch mehr Menschen wissen nicht, daß sie glücklich sind. (niem.)
  • Zobacz też: nieszczęście, szczęście
 • Na pytanie, czy jestem optymistą czy pesymistą, odpowiadam, że moje poznanie jest pesymistyczne, a moje pragnienia i nadzieje – optymistyczne.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
  • Zobacz też: optymizm, pesymizm
 • Najpiękniejsza przyjaźń istnieje między ludźmi, którzy wiele od siebie oczekują, ale niczego nie żądają.
 • Prawdziwy czyn nie czyni wrzawy.
 • Szczęścia nie ma, ale istnieją przyjemności.
  • Źródło: „Przekrój” nr 1744, 10 września 1978
 • Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli.
  • Das Glück ist das einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. (niem.)
 • Ten, kto ma odwagę sądzić samego siebie, staje się coraz lepszy.
  • Źródło: Przykazania etyki prawniczej: księga myśli, norm i rycin, oprac. Roman Tokarczyk, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 163.
  • Zobacz też: odwaga, sąd
 • To właśnie ludzkie współczucie wobec wszystkich istot czyni z niego prawdziwego człowieka.
 • To, co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale właśnie jest tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu.
  • Źródło: „Przekrój”, wydania 1–8, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 2001, s. 5.
 • Trzeci tytuł doktora otrzymałem dlatego, że miałem już dwa poprzednie. Drugi za to, że byłem już doktorem, a pierwszy dlatego, że… nie miałem dotąd żadnego.
  • Źródło: Przemysław Słowiński, Sławni ludzie w anegdocie, Videograf II, Katowice 2009, ISBN 9788371837272.
 • Wcześniej czy później musi nadejść ostateczny renesans, który przyniesie światu pokój.
  • Früher oder später muß die wahre endgültige Renaissance anbrechen, die der Welt den Frieden bringt. (niem.)
  • Źródło: Aus meinem Leben und Denken, R. Meiner, 1950, s. 147.
 • Wśród ludzi jest pełno oziębłości, ponieważ nie mamy odwagi być tak serdeczni, jak jesteśmy naprawdę.
  • Viel Kälte ist unter den Menschen, weil wir nicht wagen, uns so herzlich zu geben, wie wir sind. (niem.)
  • Źródło: Die Ehrfurcht vor dem Leben, C.H. Beck, 2008, s. 76.
  • Zobacz też: oziębłość, serdeczność
 • Żaden promień słońca nie ginie, lecz zieleń, którą on budzi, potrzebuje czasu, aby wzrosnąć.
  • Kein Sonnenstrahl geht verloren. Aber das Grün, das er weckt, braucht Zeit zum Sprießen. (niem.)
  • Źródło: Albert Schweitzer Lesebuch, C.H. Beck, 1995, s. 57.
  • Zobacz też: słońce