Propaganda – metody socjotechniczne służące do przekonania dużej grupy ludzi do pewnej idei.

 • Główna rzecz jednak – to, oczywiście, propaganda i agitacja wśród wszystkich warstw ludu.
  • Źródło: Włodzimierz Ilicz Lenin, Co robić?, Dzieła wybrane, tom 1, Moskwa 1948, s. 243.
 • Jedyną prawdziwą propagandą jest tylko rzetelna praca.
 • Propaganda może łatwiej manipulować publicznością, która nie czyta, nie jest zaangażowana.
  • Autor: T.C. Boyle, powieściopisarz amerykański
  • Źródło: Philippe Boulet-Gercourt, Tylko dla moli, „Forum”, 13 czerwca 2005.
 • Propaganda PRL tak samo obrzucała błotem strajkujących robotników czy opozycjonistów. Przypominam sobie protest w okresie stanu wojennego, kiedy nas rozpędzało ZOMO gazem łzawiącym. Mam nadzieję, że PiS tej metody nie zastosuje. Ale oczernianie - tak. Klasyczny przykład to sprawa Lecha Wałęsy, którego chcieliby zaszczuć.

Hasła propagandowe w czasach komunizmu

edytuj
 • Cały naród radziecki buduje swoją flotę powietrzną.
 • Niech żyje nasz ukochany wielki Stalin.
 • Niech żyje nasza szczęśliwa ojczyzna socjalistyczna.
 • Imperialistyczny wróg kusi cię coca-colą.
 • Józef Wissarionowicz Stalin – Ojciec wszystkich polskich dzieci.
 • Koniu polski, bierz przykład z konia radzieckiego!
  • Opis: ironiczny napis na stajni.
 • Naród z Partią, Partia z Narodem!
 • Nasza odpowiedź spekulantom to terminowa dostawa ziemniaków!
 • Niech żyje braterstwo broni Armii Czerwonej z Wojskiem Polskim!
 • Niech żyją bratnie narody ZSRR i Polski!
 • Pamiętaj! Pałac Kultury i Nauki im. Stalina twoim drugim domem!
 • Plan 6-letni w ciągu 2,5 roku wykonał (tu imię i nazwisko).
 • Przyjaźń polsko-radziecka to pokój, niezawisłość, szczęśliwe jutro naszej ojczyzny!
 • Uczcie się przodujących radzieckich metod pracy!

Zobacz też: