Wdzięczność – uczucie będące odpowiedzią na doświadczone dobro, poczucie zobowiązania moralnego, chęć odwzajemnienia, podziękowania za coś.

  • Bardziej się ciesz z wyświadczonych drugim, niż z odebranych dobrodziejstw, bo za pierwsze masz chwałę, a drugie wkładają na ciebie ciężar wdzięczności.
  • Kto przyjmuje dobrodziejstwo z wdzięcznością, spłaca już pierwszą ratę.
  • Nie ma nic do dźwigania trudniejszego, wstrętliwszego nad wdzięczność i w naturze ludzkiej jest dobroczyńców nienawidzieć, bo dobrodziejstwo jest rodzajem upokorzenia.
  • Nie ma obowiązku większego nad obowiązek wdzięczności.
  • Wdzięczność jest najpiękniejszą formą szczęścia: należy zarówno do jego przyczyn jak i skutków.
  • Wdzięczność zależy od pamięci.