Równość – kategoria w polityce i socjologii porównująca wzajemny status ludzi.

 • Bez równości nie ma wolności, bo tam, gdzie jednym nie wolno czynić tego, co drudzy czynić mogą, musi być z jednej strony niewola, a z drugiej despotyzm.
  • Opis: manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego
  • Zobacz też: wolność
 • Czym jest równość, jak nie zaprzeczeniem wszelkiej wolności. Równość jest niewolą.
 • Równość nie znaczy to samo co identyczność. Równy dostęp do informacji, wiedzy, edukacji, do władzy i polityki. Powinniśmy bardziej niż dotychczas zwracać uwagę na nierówność szans, czy to między starymi i młodymi, czy między ludźmi o różnych umiejętnościach lub pochodzącymi z różnych regionów danego kraju.
 • Równość w ludzkiej godności i wynikająca stąd równość praw i obowiązków jest wymogiem, bez którego stoczylibyśmy się w barbarzyństwo.(...) Wiara w tę równość nie tylko chroni naszą cywilizację, ale czyni nas ludźmi.
 • Tak długo, jak demokracja istnieje, nawet w bardzo niedoskonałej angielskiej formie, totalitaryzm jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Cały anglojęzyczny świat jest przeniknięty ideą równości ludzi i choć może okazać się po prostu kłamstwem powiedzenie, że my albo Amerykanie kiedykolwiek działaliśmy by ją zapewnić, to Idea nadal istnieje i może pewnego dnia stanie się rzeczywistością.
 • Wolność jest możliwa tylko pomiędzy równymi sobie.
 • Żyjemy w społeczeństwie klasowym. Nie można powiedzieć, że „wszyscy płyniemy tą samą łódką”, bo część z nas wyrzucono za burtę. Fala przypływu oznacza dla nas co innego.(...) Postęp nie bierze się z dobroczynności, tylko z równości. Gdzie rządzi dobroczynność, biedni zawsze pozostaną biedni – jako żebracy. Gdzie rządzi równość, tam biedni sami wychodzą z biedy, domagając się swoich praw. Nie ma postępu bez redystrybucji.
 • Nie wymaga równości ten, kto czuje się w posiadaniu siły lub łaski pozwalających mu zwyciężyć w grze sił na jakimś polu wartości! Tylko obawiający się porażki domaga się owej równości jako powszechnej zasady.