Powołanie

Powołanie – posiadanie określonego daru do wykonywania danej czynności przez większą część życia.

 • Każdy człowiek ma prawo wątpić w swoje powołanie i czasem zbłądzić. Nie wolno mu tylko o nim zapomnieć.
 • Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.
  Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
  Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;
  On przyniesie narodom Prawo.
  Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
  nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
 • Powołanie człowieka jest proste: budować świat przeciw światu.
 • Powołanie pomaga człowiekowi wyzwolić się, to pewne, ale trzeba także wyzwolić powołanie.
 • Praca naukowa to już nie powołanie, lecz robienie kariery, jak każde inne podatne na korupcję.
  • Autor: Michael Crichton
  • Źródło: Następny, tłum. Wojciech Szypuła, wyd. Amber 2007.
 • Zwracać światło w głąb duszy człowieka – oto powołanie artysty.