Powołanie

Powołanie – posiadanie określonego daru do wykonywania danej czynności przez większą część życia.

  • Każdy człowiek ma prawo wątpić w swoje powołanie i czasem zbłądzić. Nie wolno mu tylko o nim zapomnieć.
  • Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.
    Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
    Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;
    On przyniesie narodom Prawo.
    Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
    nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
  • Powołanie pomaga człowiekowi wyzwolić się, to pewne, ale trzeba także wyzwolić powołanie.
  • Praca naukowa to już nie powołanie, lecz robienie kariery, jak każde inne podatne na korupcję.
    • Autor: Michael Crichton
    • Źródło: Następny, wyd. Amber 2007, tłum. Wojciech Szypuła.
  • Zwracać światło w głąb duszy człowieka – oto powołanie artysty.