Biblia Tysiąclecia

polski przekład Biblii z języków oryginalnych
(Przekierowano z Biblia (katolicka))

Biblia Tysiącleciakatolicki przekład Biblii na język polski wydany przez Pallottinum. Pierwsze wydanie ukazało się w 1965 roku.

Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.

Stary Testament

edytuj

Księga Rodzaju

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Rodzaju.
 • Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.
  • Źródło: Biblia Tysiąclecia, wyd. II, 1971, Rdz 1:1,2
 • Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość.
  • Dixitque Deus: „Fiat lux!” Et facta est lux. (łac.)
  • Źródło: Rdz 1:3
  • Zobacz też: światło
 • Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział:
  „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała!
  Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”
  • Źródło: Rdz 2:21–23
 • Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.
  • Et creavit Deus hominem ad imaginem suam. (łac.)
  • Źródło: Rdz 1:27
  • Zobacz też: człowiek

Księga Wyjścia

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Wyjścia.
 • Mojżesz zaś rzekł Bogu: „Oto pójdę do synów Izraela i powiem im: «Bóg ojców naszych posłał mię do was.» Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?” Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: „JESTEM, KTÓRY JESTEM”. I dodał: „Tak powiesz synom Izraela: «JESTEM posłał mnie do was»”. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: „Tak powiesz synom Izraela: «Jahwe, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was.» To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.”
  • Źródło: wyd. II, 1971, Wj 3:13–15
 • Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu: „Jam jest Jahwe. Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale imienia mego, Jahwe, nie objawiłem im.”
  • Źródło: wyd. II, 1971, Wj 6:2,3

Księga Kapłańska

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Kapłańska.
 • Wszelkie małe zwierzęta, które pełzają po ziemi, są obrzydliwością – nie wolno ich jeść! Cokolwiek pełza na brzuchu, cokolwiek chodzi na czterech nogach i cokolwiek ma wiele nóg spośród małych zwierząt pełzających po ziemi, nie będzie przez was jedzone, bo to jest obrzydliwość.
  • Źródło: wyd. II, 1971, Kpł 11:41,42

Księga Liczb

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Liczb.
 • Gdy ukończył Mojżesz budowę przybytku, namaścił go i poświęcił wraz ze wszystkimi sprzętami; podobnie i ołtarz razem ze wszystkimi sprzętami do niego należącymi namaścił i poświęcił.
  • Źródło: wyd. II, 1971, Lb 7:1

Księga Powtórzonego Prawa

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Powtórzonego Prawa.
 • Pilnie się wystrzegajcie – skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie – abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi (...).
  • Źródło: wydanie III, 1980, Pwt 4:15–17

Księga Jozuego

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Jozuego.
 • Bądź mężny i mocny, ponieważ ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego Prawa, które nakazał ci Mojżesz, sługa mój. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach. Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twoich ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Joz 1:6–8

Księga Sędziów

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Sędziów.
 • Tak Bóg w tym dniu uniżył przed Izraelitami Jabina, króla Kanaanu.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Sdz 4:23

Księga Rut

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Rut.
 • W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Z Betlejem judzkiego wyszedł pewien człowiek ze swoją żoną i swymi dwoma synami, aby osiedlić się w ziemi Moabu. Nazywał się ten człowiek Elimelek, jego żona – Noemi, jego dwaj synowie – Machlon i Kilion. Byli oni Efratejczykami z Betlejem judzkiego. Przybyli na ziemię Moabu i tam zamieszkali. Elimelek, mąż Noemi, zmarł, a Noemi pozostała ze swymi dwoma synami.
  • Źródło: wydanie III, 1980, Rt 1:1–3
 • A oto potomkowie Peresa. Peres był ojcem Chesrona. Chesron był ojcem Rama, Ram był ojcem Aminadaba. Aminadab był ojcem Nachszona, Nachszon był ojcem Szalmona. Szalmon był ojcem Booza, Booz był ojcem Obeda. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem Dawida.
  • Źródło: wydanie III, 1980, Rt 4:18–22

Pierwsza Księga Samuela

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Pierwsza Księga Samuela.
 • Kiedy jednak Samuel się postarzał, sędziami nad Izraelem ustanowił swoich synów.
  • Źródło: wydanie III, 1980, 1 Sm, 8:1

Druga Księga Samuela

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2 Księga Samuela.
 • Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: „Oto myśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, tyś odbywał wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: «Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem»”.
  • Źródło: wydanie III, 1980, 2 Sm 5, 1–3
 • Oto co się potem wydarzyło: Absalom syn Dawida, miał piękną siostrę, której na imię było Tamar. W niej zakochał się Absalom, [również] syn Dawida. Dręczył się tym Amnon, tak że zachorował z powodu swej siostry Tamar. Ponieważ była dziewicą, Amnon nie widział możliwości uczynienia jej czegokolwiek.
  • Źródło: wydanie III, 1980, 2 Sm 13, 1–2

Pierwsza Księga Królewska

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1 Księga Królewska.
 • Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w Mieście Dawidowym. A czas panowania Dawida nad Izraelem wynosił czterdzieści lat. W Hebronie panował siedem lat, a w Jerozolimie panował trzydzieści trzy lata. Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona.

Pierwsza Księga Kronik

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Pierwsza Księga Kronik.
 • Saul umarł na skutek własnego przewinienia, które popełnił względem Jahwe, przeciw słowu Jahwe, którego nie strzegł. Zasięgał on rady u wróżbiarki, a nie radził się Jahwe; On więc zesłał na niego śmierć, a królestwo jego przeniósł na Dawida, syna Jessego.
  • Źródło: wydanie II, 1971, 1 Krn 10:13–14
 • Powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył Izraela.
  • Źródło: wydanie II, 1971, 1 Krn 21:1


Księga Hioba

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Hioba.
 • Gdy ma on swego anioła,
  obrońce jednego z tysiąca,
  co mu wyjaśni powinność;
  zlituje się nad nim i prosi:
  „Uwolnij od zejścia do grobu,
  za niego okup znalazłem”.
  • Źródło: wydanie III, 1980, Hi 33, 23–24
 • Strzeż się, by cię nie zwiodła obfitość i nie zmylił hojny okup.
  • Źródło: wydanie III, 1980, Hi 36, 18
 • Tyś przecież wielu pouczał,
  wzmacniałeś omdlałe ręce,
  twe słowa krzepiły słabych,
  wspierałeś kolana zachwiane.
  Gdy teraz przyszło na ciebie, tyś słaby,
  strwożony, gdy ciebie dotknęło.
  Czy bogobojność już nie jest twą ufnością,
  a nadzieją – doskonałość dróg twoich?
  Bóg jest sprawiedliwy.
  Przypomnij, czy zginął kto prawy?
  Gdzie sprawiedliwych zgładzono?
  • Źródło: Hi 4, 3–7

Księga Psalmów

edytuj
 • Chwalę Cię, Panie, całym sercem, opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła.
  Cieszyć się będę i radować Tobą, psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
  Bo wrogowie moi się cofają, padają, giną sprzed Twego oblicza.
  Boś Ty przeprowadził mój sąd i wyrok, zasiadając na tronie – Sędzio sprawiedliwy.
  Zgromiłeś pogan, zgubiłeś występnych, imię ich na wieczne czasy wymazałeś.
  Upadli wrogowie – w wieczyste ruiny, miasta poburzyłeś – przepadła o nich pamięć.
  • Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo,
   narrabo omnia mirabilia tua.
   Laetabor et exsultabo in te,
   psallam nomini tuo, Altissime.
   Cum convertuntur inimici mei retrorsum,
   infirmantur et pereunt a facie tua.
   Quoniam fecisti iudicium meum et causam meam,
   sedisti super thronum, qui iudicas iustitiam.
   Increpasti gentes, perdidisti impium;
   nomen eorum delesti in aeternum et in saeculum saeculi.
   Inimici defecerunt, solitudines sempiternae factae sunt;
   et civitates destruxisti: periit memoria eorum cum ipsis.
  • Źródło: Ps 9:2–7
 • Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia,
  świat i jego mieszkańcy.
  Albowiem On go na morzach osadził
  i utwierdził ponad rzekami.
  • Źródło: Ps 24:1–2
 • Łaskawość i wierność spotkają się z sobą,
  ucałują się sprawiedliwość i pokój.
  Wierność z ziemi wyrośnie,
  a sprawiedliwość wychyli się z nieba.
  Pan sam obdarzy szczęściem
  a nasza ziemia wyda swój owoc.
  • Źródło: Ps 85:11–13
 • Mają usta, ale nie mówią; oczy mają, ale nie widzą.
  Mają uszy, ale nie słyszą; nozdrza mają, ale nie czują zapachu.
  • Os habent et non loquentur,
   oculos habent et non videbunt.
   Aures habent et non audient,
   nares habent et non odorabunt.
  • Źródło: Ps 115:5–6
 • Szczęśliwy mąż,
  który nie idzie za radą występnych,
  nie wchodzi na drogę grzeszników
  i nie siada w kręgu szyderców
  • Źródło: Ps 1,1
 • Błogosławiony ten, kto myśli o biednym
  w dniu nieszczęścia Pan go ocali.
  • Źródło: Ps 41,2
 • Zmiłuj się nade mną, Boże w swojej łaskawości,
  w ogromie swego miłosierdzia wymaż moja nieprawość!
  Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
  i oczyść mnie z grzechu mojego!

  Stwórz o Boże we mnie serce czyste
  i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
  • Źródło: Ps 51,3–4.12

Księga Przysłów

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Przysłów.
 • Dom się buduje mądrością, a roztropnością – umacnia.
  • Źródło: Biblia Tysiąclecia, Prz 24, 3
  • Zobacz też: dom, mądrość

Księga Koheleta czyli Eklezjastesa

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Koheleta.
 • Nieżywa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku. Bardziej niż mądrość, niż sława zaważy trochę głupoty.
  • Źródło: wydanie III, 1980, Koh 10, 1

Pieśń nad Pieśniami

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Pieśń nad Pieśniami.
 • O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja,
  jak piękna,
  oczy twe jak gołębice!
 • Jak lilia pośród cierni,
  tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt.
 • Cicho! Ukochany mój!
  Oto on! Oto nadchodzi!
  Biegnie przez góry,
  Skacze po pagórkach
 • Powstań, przyjaciółko ma,
  Piękna ma i pójdź!
  Bo oto minęła już zima,
  deszcz ustał i przeszedł.
  Na ziemi widać już kwiaty,
  Nadszedł czas przycinania winnic,
  i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie.

Księga Mądrości

edytuj
 • Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie
  przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości.
  Oceniłem ją wyżej nad berła i trony
  i w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa.
  Nie zrównałem z nią drogich kamieni,
  bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku,
  a srebro przy niej będzie poczytane za błoto.
  Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność
  i wolałem mieć ją aniżeli światło,
  bo blask jej nie ustaje.
  • Źródło: Mdr 7:7–10

Mądrość Syracha czyli Eklezjastyk

edytuj
 • Woda gasi płonący ogień,
  a jałmużna gładzi grzechy
  • Źródło: Syr 3:30
 • Oddal się od swoich nieprzyjaciół,
  a miej się na baczności przed swymi przyjaciółmi.
  Wierny przyjaciel potężną obroną,
  kto go znalazł, skarb znalazł.
  Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty
  ani równej wagi za wielką jego wartość.
  Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia;
  znajdą go bogobojni.
  Bogobojny dobrze pokieruje swoją przyjaźnią,
  bo jaki jest on, taki i jego przyjaciel.
  • Źródło: Syr 6,5–17

Księga Izajasza

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Izajasza.
 • Zaiste zlituje się Jahwe nad Syjonem, zlituje się nad wszelką jego ruiną. Na Eden zamieni jego pustynię, a jego stepy na ogród Jahwe. Zapanują w nim radość i wesele, pienia dziękczynne przy dźwięku muzyki.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Iz 51, 3

Księga Jeremiasza

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Jeremiasza.
 • Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? – wyrocznia Jahwe. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Jr 18, 6
  • Zobacz też: Izrael, glina

Lamentacje

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Lamentacje Jeremiasza.
 • Ach, jakże zostało samotne
  miasto tak ludne,
  jakby wdową się stała
  przodująca wśród ludów,
  władczyni nad okręgami
  cierpi wyzysk jak niewolnica.
  • Źródło: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. III poprawione, Lm 1:1

Księga Ezechiela

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Ezechiela.
 • Bo krew, którą przelało, jest pośród niego,
  rozlało ją na nagiej skale,
  nie wylało jej na ziemię,
  aby ją przykryć prochem.
  • Źródło: wydanie III (1980), Ez 24, 7

Księga Daniela

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Daniela.
 • Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu (...).
  • Źródło: wydanie III, 1980, Dn 12, 9

Księga Ozeasza

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Ozeasza.
 • Liczba synów Izraela będzie jak piasek nadmorski, którego nie można zmierzyć i nie można zliczyć. Zamiast nazywać: „Lud nie mój”, będą im mówić: „Dzieci żyjącego Boga”.
  • Źródło: wydanie III, 1980, Oz 2, 1

Księga Joela

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Joela.
 • I wyleje potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wsi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach. I uczynię znaki na niebie i na ziemi: krew i ogień, i słupy dymne.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Jl 3:1–3

Księga Amosa

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Amosa.
 • Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro!
  Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość!
  Może ulituje się Pan, Bóg Zastępów, nad Resztą pokolenia Józefa.
  • Źródło: wydanie III, 1980, Am 5, 15


Nowy Testament

edytuj

Ewangelia wg św. Mateusza

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Ewangelia wg św. Mateusza.
 • Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Mat. 5:3
  • Opis: fragment „kazania na górze”.
 • Zostawcie ich. To ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Mat. 15:14
 • Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Mat. 16:18
 • Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Mat. 23:9
 • Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!
  • Źródło: wydanie II, 1971, Mat. 23:24
 • A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Mat. 24:14

Ewangelia wg św. Marka

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Ewangelia wg św. Marka.
 • (...) Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Mar. 10:23
 • Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Mar. 13:10

Ewangelia wg św. Łukasza

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Ewangelia Łukasza.
 • Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: <<Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie>>.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Łuk. 3,21–22
 • Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Łuk. 17,6

Ewangelia wg św. Jana

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Ewangelia wg św. Jana.
 • Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Jana 1:1–2

Dzieje Apostolskie

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Dzieje Apostolskie.
 • (...) ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i Samarii, i aż po krańce ziemi.
  • Źródło: wyd. III, 1980, Dz. Ap. 1, 8


Pierwszy list św. Pawła do Koryntian

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1. List do Koryntian.
 • Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.
  • Źródło: 1 Kor 6, 9–10 (wydanie II, 1971)
 • Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”.
  • Źródło: 1 Kor 12, 3 (wydanie II, 1971)

Drugi list św. Pawła do Koryntian

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2. List do Koryntian.
 • Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.
  • Źródło: 2 Kor 9, 6 (wydanie II, 1971)

List św. Pawła do Galatów

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Galatów.
 • A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami.
  • Źródło: Gal 5, 24 (wydanie II, 1971)
 • Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe.
  • Źródło: Gal 6, 2 (wydanie II, 1971)

List św. Pawła do Efezjan

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Efezjan.
 • Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości!
  • Źródło: Efez 5, 8
 • Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu.
  • Źródło: Efez 5, 22 (wydanie II, 1971)
 • Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe.
  • Źródło: Efez 6, 1 (wydanie II, 1971)

List św. Pawła do Filipian

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Filipian.
 • W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli.
  • Źródło: Flp 4, 8 (wydanie II, 1971)

List św. Pawła do Kolosan

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Kolosan.
 • Chrystus jest Głową Ciała – Kościoła.
  • Źródło: wydanie II, 1971, List do Kolosan 1,18
 • Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.
  • Źródło: wydanie II, 1971, List do Kolosan 1,24

Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1. List do Tesaloniczan.
 • Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo” – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą.
  • Źródło: 1 Tes 5, 1–3 (wydanie II, 1971)

Drugi list św. Pawła do Tesaloniczan

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2. List do Tesaloniczan.
 • Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu.
  • Źródło: 2 Tes 2,15 (wydanie II, 1971)
  • Zobacz też: tradycja

Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1. List do Tymoteusza.
 • Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.
  • Źródło: 1 Tym 2, 5–6 (wydanie III, 1980)

List św. Pawła do Tytusa

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Tytusa.
 • Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś temu przeczą, będąc ludźmi obrzydliwymi, zbuntowanymi i niezdolnymi do żadnego dobrego czynu.
  • Źródło: wydanie III, 1980, Tytusa 16

List św. Pawła do Filemona

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Filemona.
 • Oby twój udział w wierze okazał się twórczym w głębszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu, [jaki jest do spełnienia] wśród was dla Chrystusa.
  • Źródło: wydanie III, 1980, Filemona 6
 • Proszę cię za moim dzieckiem – za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Niegdyś dla ciebie nieużytecznego, teraz właśnie i dla ciebie, i dla mnie stał się on bardzo użyteczny.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Filemona 10–11

List do Hebrajczyków

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Hebrajczyków.
 • Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany, a Tym, który zbudował wszystko, jest Bóg.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Hebrajczyków 3,4
 • Wiele mam o Nim mówić, a trudne to jest do wyjaśnienia, ponieważ ociężali jesteście w słuchaniu. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych, i mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Każdy, który pije mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władze umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Hebrajczyków 5:11–14
 • Wiara zaś jest poręka tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Hebrajczyków 11:1

List św. Jakuba Apostoła

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List Jakuba.
 • Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Jakub 1:27
 • Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpił jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Jakub 2:10
 • Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Jakub 2:26
 • Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Jakub 5:10–11
  • Zobacz też: Hiob

Pierwszy list św. Piotra Apostoła

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1. List Piotra.
 • Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.
  • Źródło: wydanie II, 1971, 1 Piotra 1:18–19
 • Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa usycha, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.
  • Źródło: wydanie II, 1971, 1 Piotra 1:24–25
 • Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich.
  • Źródło: wydanie II, 1971, 1 Piotra 2:15
 • Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni do drugich, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania.
  • Źródło: wydanie II, 1971, 1 Piotra 4:8–9

Drugi list św. Piotra Apostoła

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2. List Piotra.
 • Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, tak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród nas zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę.
 • To przede wszystkim wiedzcie, że przyjdą w dniach ostatnich szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz i będą mówili: „Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata”.
  • Źródło: wydanie II, 1971, 2 Piotr 3:3–4

Pierwszy list św. Jana Apostoła

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1. List Jana.
 • Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
  • Źródło: wydanie II, 1971, 1 Jana 2:1
 • Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem.
  • Źródło: wydanie II, 1971, 1 Jana 3:4

Drugi list św. Jana Apostoła

edytuj
 • Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego postępować
  • Źródło: wydanie II, 1971, 2 Jana 6
 • Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.
  • Źródło: wydanie II, 1971, 2 Jana 7

Trzeci list św. Jana Apostoła

edytuj
 • Nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą.
  • Źródło: wydanie II, 1971, 3 Jana 4
 • Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział.
  • Źródło: wydanie II, 1971, 3 Jana 11

List św. Judy Apostoła

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List Judy.
 • Umiłowani, wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Judy 3
 • Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, [które wiedzie] ku życiu wiecznemu.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Judy 20–21

Apokalipsa św. Jana

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Apokalipsa świętego Jana.
 • Błogosławiony, który odczytuje, i który słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Apokalipsa 1:3
 • Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Apokalipsa 7:9
 • I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Apokalipsa 12:10
  • Zobacz też: Pomazaniec
 • Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i biada morzu – bo zstąpił na was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Apokalipsa 12:12
 • I zgromadził ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Apokalipsa 16:16
 • I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: «Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzech jej narosły – aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie».
  • Źródło: wydanie II, 1971, Apokalipsa 18:4–5
 • I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.
  • Źródło: wydanie II, 1971, Apokalipsa 21:4

Zobacz też

edytuj