Pomazaniec

Szczególna tajemnicza postać w judaizmie zwana Mesjaszem, w chrześcijaństwie Chrystusem.

Pomazaniec (inaczej Mesjasz, Namaszczony, Chrystus) – w judaizmie i chrześcijaństwie pierwotnie religijny tytuł królów, kapłanów-lewitów i proroków – osób namaszczonych (pomazanych) olejem, później – osoba zapowiedziana przez Boga, która ma przynieść ostateczne rozwiązanie problemu zła, grzechu i śmierci w świecie i ustanowić tzw. królestwo mesjańskie, będące nowym rajem, przewyższającym szczęście pierwszego. W religiach chrześcijańskich odnosi się do Jezusa, wyznawcy judaizmu czekają jeszcze na przyjście Mesjasza.

  • Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?
    • Źródło: Ewangelia wg św. Jana 7, 42
  • Żydzi z okresu rzymskiego [wierzyli, że Mesjasz] zostanie powołany przez Boga, by skruszyć jarzmo pogan i objąć władzę nad odrodzonym królestwem Izraela.
    • Źródło: Encyclopaedia Judaica, Jerozolima 1971, t. 11, szp. 1407.