Andrzej Apostoł

apostoł, święty różnych wyznań

Andrzej Apostoł (zm. między 62–70) – postać biblijna występująca na kartach Nowego Testamentu, galilejski rybak, uczeń Jezusa Chrystusa, apostoł, święty Kościoła katolickiego, brat Piotra.

Ukrzyżowanie świętego Andrzeja, obraz Caravaggia z 1607 roku