Anioły i demony

powieść autorstwa Dana Browna (2000 r.)

Anioły i demony (ang. Angels & Demons) – powieść sensacyjna Dana Browna z 2000 roku; tłum. Bożena Jóźwiak.

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Dan Brown
 • Bez ciemności nie ma światła. Bez zła nie ma dobra.
 • Cierpienie jest częścią dorastania. Dzięki niemu się uczymy.
 • Cóż złego jest w przyznaniu, że istnieją rzeczy wykraczające poza naszą zdolność rozumienia?
 • Cuda to po prostu opowieści, w które wierzymy, gdyż pragniemy, żeby były prawdziwe.
  • Zobacz też: cud
 • Czasem, żeby odnaleźć prawdę, trzeba poruszyć góry.
 • Dobro każdy widzi inaczej.
 • Duma i tradycja nie mogą górować nad rozsądkiem.
 • (...) informacja jest tyle warta, co jej źródło.
 • Jak to możliwe, że gdzieś w człowieku drzemie taki zimny, taki beznamiętny, jego własny wewnętrzny głos. Taki zdrajca, niewierzący w sprawę.
 • – Jesteś mądrym człowiekiem. Dobrze nas poprowadzisz.
  – Jestem starym człowiekiem. Będę prowadził was krótko.
 • Kiedy człowiek miał do czynienia z szefami, nic nie mogło być proste.
 • Najniebezpieczniejszy wróg to taki, którego nikt się nie obawia.
  • Postać: Janus
  • Zobacz też: wróg
 • Nasze umysły czasem dostrzegają to, co nasze serca pragną uznać za prawdę.
 • Nauka i religia nie są wrogami, tylko sojusznikami, dwoma różnymi językami opowiadającymi tę samą historię... historię o symetrii i równowadze, niebie i piekle, nocy i dniu, gorącu i zimnie, Bogu i szatanie. Zarówno nauka jak i religia radują się stworzoną przed Boga symetrią... niekończącym się zmaganiem jasności i ciemności.
  • Opis: Langdon o przekonaniach Galileusza.
  • Zobacz też: nauka, religia
 • Nauka mówi mi, że Bóg musi istnieć. Mój umysł twierdzi, że nigdy Go nie zrozumiem. A serce mi podpowiada, że wcale nie powinnam.
 • Nigdy nie stworzyliśmy broni, która nie zostałaby użyta!
 • Niektóre sprawy są warte tego, by za nie umrzeć.
  • Postać: Asasyn
 • Odwaga bez umiejętności to samobójstwo.
  • Opis: myśl Asasyna dotycząca Roberta Langdona podczas ich walki na Piazza Navona.
  • Zobacz także: odwaga
 • – Przecież powiedziałeś, że w podręczniku balistyki nie ma o niej wzmianki.
  – Znalazłem w Internecie.
  Alleluja, pomyślała Vittoria.
 • Religia przypomina język lub ubiór. Pociągają nas zazwyczaj te praktyki, w których byliśmy wychowywani. W końcu jednak wszyscy dochodzimy do tego samego. Mianowicie, że życie mam sens i że jesteśmy wdzięczni za istnienie siły, która nas stworzyła.
  • Religion is like language or dress. We gravitate toward the practices with which we were raised. In the end, though we are all proclaiming the same thing. That life has meaning. That we are grateful for the power that created us. (ang.)
  • Postać: Vittoria
 • Rozwój nauki zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko.(...) Jednak nauka musi przetrwać swoje własne pomyśli, za każdą cenę. Dla dobra wszystkich.
  • Postać: Kohler
  • Zobacz też: ryzyko
 • Strach obezwładnia szybciej niż jakikolwiek oręż wojenny.
 • Strach stanowi świetną motywację.
 • Świat wydaje się dziś lepszym miejscem... może pytania są potężniejsze od odpowiedzi.
 • Terroryzm nie jest wyrazem gniewu. Terroryzm jest bronią polityczną. Wystarczy naruszyć fasadę niezawodności rządu, a pozbawi się naród wiary.
  • Terrorism is not an expression of rage. Terrorism is a political weapon. Remove a government’s façade of infallibility, and you remove its people’s faith. (ang.)
  • Zobacz też: gniew, terroryzm
 • To nie przez fakt, że ktoś cię słyszy, ale dlatego, że nie dajesz się ogłupić, trwa kulturowe dziedzictwo.
 • To prawda, nie zrobiłem kariery, nie mam pieniędzy, fajnego wozu ani żadnej z rzeczy, których powinno się pożądać. Ale nie mam również szefa oraz garnituru, który musiałbym nosić, nie mam pozycji, której musiałbym bronić.(...) I nie mam niczego, co ktokolwiek chciałby mi odebrać.
 • Umysł może być źródłem znacznie większego cierpienia niż ciało.
 • (...) wiara bez wiary przestaje nią być i staje się w samej rzeczy niewiarą, a zatem wiarą, tyle że niejako przeciwną co do swego przedmiotu, lecz nie co do samego sposobu jego pojmowania. O ile bowiem człowiek wierzący wierzy w istnienie czegokolwiek z braku dowodów na istnienie tego czegoś, o tyle człowiek niewierzący z tegoż samego braku wierzy w nieistnienie tego.
 • Wiara jest uniwersalna. Tylko nasze konkretne metody jej rozumienia są arbitralne. Niektórzy z nas modlą się do Jezusa, inni podróżują do Mekki, a jeszcze inni badają cząstki subatomowe. W sumie jednak wszyscy szukamy prawdy, czegoś potężniejszego od nas samych.
  • Faith is universal. Our specific methods for understanding it are arbitrary. Some of us pray to Jesus, some us go to Mecca, some of us study subatomic particles. In the end we are all just searching for truth, that which is greater than ourselves. (ang.)
  • Postać: Vittoria
 • Wiara nie jest od tego, żeby cię chronić. Chronią cię lekarstwa i poduszki powietrzne. Bóg cię nie chroni. Chroni cię inteligencja... wiedza. Zainwestuj swoją wiarę w coś, co da namacalne rezultaty. Kiedy ostatnio ktoś chodził po wodzie? Współczesne cuda są cudami nauki... komputery, szczepionki, stacje kosmiczne... nawet boski cud stworzenia. Materia jest z niczego... w laboratorium. Kto potrzebuje Boga? Nie! Nauka jest Bogiem.
  • Faith does not protect you. Medicine and airbags… those are things that protect you. God does not protect you. Intelligence protects you. Enlightenment. Put your faith in something with tangible results. How long has it been since someone walked on water? Modern miracles belong to science… computers, vaccines, space stations… even the divine miracle of creation. Matter from nothing… in a lab. Who needs God? No! Science is God. (ang.)
 • Wszystkie pytania były kiedyś natury duchowej. Od początku naszych dziejów duchowość i religię wykorzystywano do wypełnienia luk, z którymi nauka nie potrafiła sobie poradzić. Wschód i zachód Słońca przypisywano niegdyś Heliosowi i jego ognistemu rydwanowi. Trzęsienia ziemi i fale pływowe tłumaczono gniewem Posejdona. Nauka udowodniła, że ci bogowie byli tylko fałszywymi bożkami. Wkrótce wszyscy bogowie okażą się tym samym. Nauka dostarczyła odpowiedzi na niemal wszystkie pytania, jakie człowiek potrafił zadać. Zostało już tylko kilka i te mają charakter ezoteryczny. Skąd pochodzimy? Co tu robimy? Jaki jest sens życia i wszechświata?
  • (...) all questions were once spiritual. Since the beginning of time, spirituality and religion have been called on to fill in the gaps that science did not understand. The rising and setting of the sun was once attributed to Helios and a flaming chariot. Earthquakes and tidal waves were the wrath of Poseidon. Science has now proven those gods to be false idols. Soon all gods will be proven to be false idols. Science has now provided answers to almost every question man can ask. There are only a few questions left and they are the esoteric ones. Where do we come from? What are we doing here? What is the meaning of life and the universe? (ang.)
  • Zobacz też: pytanie
 • Wyznanie grzechów jest ucieczką.
  • Confessing your sins is the escape. (ang.)
  • Postać: Kamerling
  • Zobacz też: grzech, ucieczka
 • Zadziwiające, ile śmieci człowiek potrafi zgromadzić w pamięci, kiedy przebywa na co dzień z dziesięcioma tysiącami nastolatków.

Zobacz też

edytuj