Zbrodnia

czyn karany

Zbrodnia – zabójstwo, bardzo ciężkie przestępstwo.

 • Artystę fascynuje zbrodnia, ponieważ jest przerażająca i odrażająca zarazem. Przerażająca, ponieważ zbrodniarz łamie zakazy, i odrażająca, ponieważ odkrywamy, że istota ludzka – my sami – jest zdolna do najgorszych wykroczeń. Nasza podobizna odbija się w zwierciadle zbrodni.
Katyń
Auschwitz 1
 • Człowiek to istota, która zabija swojego brata, swego bliźniego. Według Księgi Rodzaju zbrodnia jest częścią istoty ludzkiej.
 • Każda zbrodnia, każda niesprawiedliwość, każdy upadek człowieka jest upadkiem całego świata. (…) Wraz z upadkiem jednej duszy ludzkiej upada świat cały.
  • (…) jeder awejre un jeder awle, wos a mencz tut, brengt a churbn fun der welt. (…) Un az aza neszome falt, wert chorew a welt (…) (jid.)
  • Autor: Szymon An-ski, Dybuk, w: Włodzimierz Herman, Mój dybuk. W poszukiwaniu tożsamości: drogi, bezdroża, dygresje, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, ISBN 9788373838505, akt 4 (w oryginale: akt 3), s. 73.
  • Postać: Rabin Izrael
  • Zobacz też: świat
 • O wolności, jakież zbrodnie popełnia się w twoim imieniu!
 • Zabicie wroga nie jest złem. Zabijanie wrogów to wojna. Zabicie przyjaciela to zbrodnia. Zabicie zdrajcy to sprawiedliwość. Ukrywanie prawdy to kłamstwo, oszustwo to zrobienie z kłamstwa prawdy. Robienie złych rzeczy dobrze jest wielkim grzechem.
 • Zbrodnia dokonywana zupełnie otwarcie ma to do siebie, że czyni współuczestnikami wszystkich, którzy są jej świadkami i nic nie robią, aby ją powstrzymać.
  • Autor: Scott Horton, Justice after Bush. Prosecuting an Outlaw Administration, „Harper’s”, 20 grudnia 2008.
 • Zbrodnia, podobnie jak seks obłożona jest najcięższym tabu, wywołuje także najsilniejszą potrzebę patrzenia.
 • Zbrodnią byłoby przedstawiać piękno wojny, nawet gdyby istniało.
 • (…) ze zbrodnią (…) jest tak jak z dobrym garniturem, każda jest skrojona na inną miarę. Zdarzają się odstępstwa, ale zazwyczaj jest tak, że mali popełniają małe zbrodnie, a duzi – duże. Zbrodnia pasuje do człowieka.
 • Złoty ząb wydarty trupowi będzie zawsze krwawił, choćby już nikt nie pamiętał jego pochodzenia.

Zobacz też: