Zabójstwo (także: morderstwo, mord) – świadome, zamierzone zachowanie skutkujące śmiercią innej osoby.

 • Istnieją tylko trzy przyczyny zabójstw. (…) Pieniądze, baba i zemsta.
Jakub Schikaneder, 1890
 • Pomysły moich powieści kryminalnych znajduję zmywając. Jest to zajęcie tak głupie, że zawsze rodzi we mnie myśl o zabójstwie.
 • Tylko taki czyn zabójstwa może być – tragicznie – moralny, którego wykonawca wie, wie absolutnie i nie ma żadnych wątpliwości, że w żadnych okolicznościach nie wolno zabijać. Albo wyraźmy tę myśl słowami Hebblowskiej Judyty: „Gdyby Bóg pomiędzy mną i nakazanym mi czynem postawił grzech, kimże jestem, by się temu opierać?”
 • Zabijanie dla pokoju jest jak pieprzenie się dla cnoty.
 • Zabiwszy złość
  zasypiasz spokojnie.
  Zabiwszy złość
  nie smucisz się.
  Szlachetni chwalą
  uśmiercanie gniewu
  – co ma słodki kwiat
  lecz korzeń trujący –
  bo zabijając go
  nie smucisz się.
 • Zabójstwo jest zawsze zabójstwem, bez względu na motywy i okoliczności. Przeto ci, którzy zabijają lub przygotowują zabójstwo to przestępcy i zbrodniarze, bez względu na to, kim są. Królami, książętami, marszałkami czy sędziami. Nikt z tych, którzy obmyślają i zadają przemoc nie ma prawa uważać się za lepszego od zwykłego zbrodniarza. Bo wszelka przemoc z natury swej nieuchronnie wiedzie do zbrodni.

Zobacz też: