Joseph Fouché

polityk francuski

Joseph Fouché, książę Otranto (1759–1820) – francuski polityk.

  • Szukajcie kobiety!
    • Cherchez la femme! (fr.)
    • Opis: cytat przypisywany.
    • Znaczenie: jeśli nie widać przyczyny jakiejś sprawy, przyczyną jest z pewnością jakaś kobieta.
    • Źródło: Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1989, s. 91.
Joseph Fouché