Jasna Góra

sanktuarium, zespół klasztorny zakonu paulinów w Częstochowie

Jasna Góra łac. Clarus Mons – sanktuarium wraz z klasztorem zakonu paulinów w Częstochowie, położone na wzgórzu o tej samej nazwie. Jedno z ważniejszych miejsc kultu maryjnego oraz najważniejsze centrum pielgrzymkowe katolików w Polsce, ze znajdującym się obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, który uważany jest za cudowny, oraz zbiorem wielu innych dzieł sztuki, najczęściej sakralnej, stanowiących w większości dary wotywne wiernych. 16 września 1994 obiekt uznany został za pomnik historii.

 • A nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Ostrobramskiej. I chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego Różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej „Czarnej Pani i tej Białej”… Zastanawiało mnie tylko jedno, dlaczego jedna jest czarna a druga – biała. To są najbardziej odległe wspomnienia z mojej przeszłości.
Jasna Góra
 • Jasna Góra… jest najbardziej newralgicznym punktem duszpasterstwa na całej ziemi polskiej, zwłaszcza gdy chodzi o duszpasterstwo konfesjonału.
 • Jasna Góra zadziwiła cały naród. Ona jedna potrafiła się obronić przed „potopem”; ostatnia wyspa niepodległego bytu i niepodległego ducha. Ten fakt mówił bardzo wiele współczesnym, ale ten fakt mówił jeszcze więcej potomnym. Bo „potop” wieku XVII był tylko zapowiedzią gorszego potopu, który przyszedł na Polskę w wieku XVIII, w wieku rozbiorów.
 • Niepokalana Dziewico! Boga Matko Przeczysta! Jak ongiś po szwedzkim najeździe, król Jan Kazimierz Ciebie za Patronkę i Królową Państwa obrał i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie polecił, tak w tę dziejową chwilę my, dzieci narodu polskiego, stajemy przed Twym tronem z hołdem miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie, naród cały i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi, ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego Królestwa.
 • Niegdyś Cię, Maryjo, w świętej Częstochowie
  O lud swój polscy błagali królowie,
  Niegdyś Cię Polska, jeszcze wielka, cała.
  Królową swoją przed zgonem obrała,
  Naród ten niegdyś służył Ci orężno,
  Bój Chrystusowy tocząc z poganami
  Królowo Polski i Litewska Księżno,
  Zmiłuj się nad nami!
 • Sanktuaria... izby tronowe, rozstawione w różnych stronach ojczyzny, w których Bóg najmiłościwiej posłuchanie daje i na prośbę Maryi szczodrze swoje łaski rozdziela. Wspomnę tylko dwa, najznaczniejsze i szczególnie uprzywilejowane – Jasną Górę i Ostrą Bramę, które jak pięknie powiedziano, jakby dwie ręce Najświętszej Panny, objęły w macierzyńskiej miłości dwa narody, ślubem ze sobą powiązane i na wieki w jedno pasmo żywota splecione.
 • Sanktuarium Częstochowskiej Bogarodzicy Dziewicy – w dowód szczególnej miłości względem Polski zawsze wiernej. Jan XXIII, Papież.
 • Witaj Jutrzenko rano powstająca,
  Śliczna jak miesiąc, jak słońce świecąca!
  Ty świecisz w miłej światu Częstochowie,
  Gdzie czołem biją świata monarchowie.
  Tobie z dwunastu gwiazd koronę dano,
  Panią Cię świata wszystkiego podano;
  Na Jasnej Górze jaśniejsza nad słońce -
  Tu lud upada do nóg swej Patronce.
  Pocieszycielko ludzi utrapionych!
  Do Ciebie, Panno, w nędzach niezliczonych
  Lud się ucieka i prosi serdecznie,
  By za przyczyną Twoją żył bezpiecznie.
 • Z Bożego zrządzenia Jasna Góra stała się opatrznościowym bastionem w walce o zachowanie wolności i narodowej tożsamości. Dobrze to rozumiał ówczesny przeor częstochowskiego klasztoru o. Augustyn Kordecki. Jak pisze Sienkiewicz, powtarzał on często: „Jeszcze Najświętsza Panna pokaże, że od burzących kolubryn silniejsza”.
 • Zdaje się, że na Jasnej Górze stoi owa
  Drabina, o niebiosa wsparta Jakubowa,
  Po której Aniołowie wstępują i schodzą
  Święte posły człowieka z Bogiem swoim godzą.

Przypisy edytuj