Wacław Depo

polski duchowny katolicki, arcybiskup metropolita częstochowski

Wacław Depo (ur. 1953) – polski duchowny katolicki, biskup częstochowski (wcześniej: biskup zamojsko-lubaczowski), doktor teologii.

Wacław Depo (2009)
  • Bez Chrystusa nie zrozumiemy siebie, bez Chrystusa nie zrozumiemy historii Polski ani dnia dzisiejszego naszego kraju. Bez Chrystusa nie zbudujemy przyszłości Polski, która byłaby szczęśliwą Ojczyzną nas wszystkich.
  • Nie można uciec od krzyża, bo kto od niego ucieka, cięższy krzyż dostanie
  • Ojciec Święty Jan Paweł II prosił nas kiedyś na krakowskich Błoniach, żebyśmy mieli świadomość, co to znaczy iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość celu. Ale jednocześnie prosił, żebyśmy nigdy nie wzgardzili tą miłością, która ukazała się w krzyżu Chrystusa, bez którego życie ludzkie oderwane jest od swoich korzeni i nie ma sensu. Dzisiaj to przypomnienie jeszcze można rozszerzyć. A mianowicie – żebyśmy nigdy nie wzgardzili tą drogą, którą Chrystus przychodzi w Kościele, a który daje nam takiego pośrednika jak Jan Paweł II. Dla mnie jest to, i chyba dla wszystkich, czytelne wezwanie, aby miłować Kościół, a w Kościele samego Chrystusa.

O Wacławie Depie

edytuj