Ewangelia

Chrześcijańska nauka o zbawieniu wynikłym ze śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

Ewangelia – w starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę. Ewangelia to również określenie na jedną z czterech ksiąg Nowego Testamentu.

Frans Francken Młodszy – Pietà otoczona grisaille'sami Czterech Ewangelistów i scenami ze Starego Testamentu
  • Kłamiecie i nie potraficie w sposób przekonywający ukryć swych kłamstw. Niektórzy chrześcijanie, niczym ludzie, którzy po pijanemu działają na własną zgubę, zmienili trzy, cztery czy więcej razy oryginalny tekst Ewangelii i sfałszowali go, aby mieć odpowiedź na stawiane zarzuty.
    • Autor: Kelsos z Aleksandrii, Prawdziwe słowo, II, przeł. Katarzyna Augustniak, cyt. za: Henryk Pietras, Początki teologii Kościoła, Wyd. WAM, Kraków 2000.
  • Kto nadal uważa, że Ewangelia jest niczym bez uznania Kościoła, ten się myli i obraża Boga.
  • W procesie nieustannego rozeznawania Kościół może także dojść do przekonania, że niektóre jego zwyczaje nie są bezpośrednio związane z sercem Ewangelii i – choć niektóre z nich bardzo zakorzeniły się w historii – dziś nie są interpretowane tak samo, a ich przesłanie zwykle nie jest właściwie odbierane. Mogą one być piękne, ale dzisiaj nie służą już właściwemu przekazowi Ewangelii. Nie bójmy się dokonać ich rewizji. Podobnie istnieją normy lub przykazania kościelne, które mogły być bardzo skuteczne w innych epokach, ale które nie mają już tej samej siły wychowawczej jako drogi życia.

Zobacz też