Władysław Gomułka

polski polityk komunistyczny, I sekretarz KC PZPR (1956–1970)

Władysław Gomułka (1905–1982) – polski polityk, działacz komunistyczny, w latach 1956–1970 I sekretarz PZPR.

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Władysław Gomułka
 • Co wy się burzycie, przecież w końcu robotnik szynki nie je, tak że was to nie dotyczy. Ja wam powiem, że ja jako robotnik miałem przed wojną 2 koszule, a wy na pewno macie teraz po 5–6 koszul co najmniej, więc jest postęp, czy nie ma postępu?
  • Opis: przemówienie do robotników na Żeraniu w 1967 po podwyżce cen mięsa.
  • Źródło: Andrzej Głowacki, Kryzys polityczny 1970 roku
 • Dla nas sojusz z ZSRR jest najważniejszy. To sprawa bytu narodowego, przyszłości tego narodu. Polska przez wiele lat była kartą w grze. Ja często mówię, że w Poczdamie zatwierdzono naszą granicę zachodnią. To nieprawda. Stalin sobie załatwił granicę w Kaliningradzie. Żaden rewizjonista niemiecki jej nie kwestionuje. A naszą – tak. Stalin chciał sobie pozostawić sznureczek, za który mógł pociągać. Dwieście lat nami handlowano. Sądzicie, że dziś już nie ma takich, którzy chcą handlować nami? Stalin! A co? Myślicie, że to, iż wtedy, gdy byłem ministrem Ziem Odzyskanych i walczyłem o każdą krowę pędzoną na wschód, nie było jedną z przyczyn mojego zaaresztowania… Pewnie, że istnieją między nami różnice. Ja nie klaszczę w ręce z tego powodu, że Chruszczow jedzie do Bonn.
 • Gdy „słoneczko” zgasło i nastąpił mrok
  Piewcy jego blasku odzyskali wzrok.
 • Jego prawdziwe nazwisko brzmi inaczej. Nazywa się on Leon Lech Beynar. Co to za osobnik? W lipcu 1948 r. Paweł Jasienica został aresztowany w Krakowie. W toku śledztwa udowodniono mu przynależność do bandy „Łupaszki”, do której wstąpił po zdezerterowaniu z Wojska Polskiego i w której pozostawał do sierpnia 1945 r., pełniąc początkowo funkcję adiutanta, a następnie zastępcy dowódcy bandy. Banda ta grasowała na terenach województwa białostockiego, dokonywała z bronią w ręku napadów na posterunki Milicji Obywatelskiej, na placówki Wojska Polskiego i na ludność cywilną podejrzaną o sympatyzowanie z Polską Partią Robotniczą. W szczególności w śledztwie zebrano dowody wskazujące na to, że Jasienica w kwietniu 1945 r., kierując grupą dokonał napadu na miejscowość Narewkę, podczas którego rozbrojono kilku milicjantów i zrabowano broń z posterunku Milicji Obywatelskiej, zamordowano 4 członków Polskiej Partii Robotniczej i obrabowano spółdzielnię. (…) W toku śledztwa Jasienica przyznał się, że działał w bandzie „Łupaszki” i że dopuścił się zarzuconych mu zbrodni. W dniu 3 maja 1949 r. śledztwo przeciwko Jasienicy zostało umorzone z powodów, które są mu znane. Został on zwolniony z więzienia. Należy dodać, że „Łupaszko” i wielu członków jego bandy zostało aresztowanych i skazanych przez sąd na karę śmierci.
 •  Jeśli Mikołajczyk siedzi w Kopenhadze, to wam trzeba było siedzieć w Moskwie i czekać, aż my przyjdziemy prosić was, byście nas ratowali.
  • Opis: do Nikity Chruszczowa
  • Źródło: onet.pl, 18 kwietnia 2019 r
 • Możemy z ufnością patrzeć w przyszłość, idziemy bowiem słuszną drogą, posiadamy pewnych przyjaciół i wiernych sojuszników, przewodzi nam nieśmiertelna idea socjalizmu.
  • Opis: przemówienie na wiecu 1-majowym, 1963 (?)
 • My w naszej walce z PSL musimy zawsze uderzać głównie w Mikołajczyka, w osobę, dlatego że on po pierwsze jest człowiekiem, który wypełnia polecenia, jakie otrzymuje, i przy tym ma taką postawę bojową, ustępować nie chce.
 • Naród ma pracować, a nie leżeć na piasku.
 • Nie będziecie mnie tu egzaminować!
  • Opis: do ambasadora ZSRR w Polsce Awierkija Aristowa.
  • Źródło: „Polityka” nr 51, 18 grudnia 2010, s. 56.
 • Nie kartka wyborcza nas tu przyniosła i nie kartka wyborcza nas stąd zdejmie.
  • Opis: o władzy komunistów w Polsce po 1945.
  • Źródło: rozmowa Adama Leszczyńskiego z Jerzym Eislerem, Za „antysemitę” Gomułka by się obraził, „Ale Historia” dodatek do „Gazety Wyborczej”, 20 marca 2017, s.3.
 • Niech ludzie myślą o pracy, a nie o odpoczywaniu. A jeździć to mogą autobusami.
  • Opis: o pomyśle samochodu „dla Kowalskiego”.
  • Źródło: onet.pl, 16 grudnia 2014.
 • Nie obrażajcie się panowie, że my Wam tylko ofiarujemy miejsca w rządzie, takie, jakie sami uznamy za możliwe. Myśmy bowiem gospodarze (…) Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. (…) Zniszczymy wszystkich bandytów reakcyjnych bez skrupułów. Możecie jeszcze krzyczeć, że leje się krew narodu polskiego, że NKWD rządzi Polską, lecz to nie zawróci nas z drogi.
  • Opis: przemówienie w czasie moskiewskich rozmów mających na celu utworzenie TRJN.
  • Źródło: Antoni Dudek, Zdzisław Zblewski, Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu
 • Nie uratujecie naszej gospodarki w ten sposób, nawet jeśli wywieziecie za granicę swoje jaja!
  • Opis: do jednego ze współpracowników.
  • Źródło: Antoni Dudek, Zdzisław Zblewski, Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu
 • Nikogo lepszego wtedy nie widziałem. Dopiero pod koniec zacząłem rozglądać się wśród młodszych. Myślałem o Stanisławie Kociołku lub Józefie Tejchmie. Ale było już za późno.
  • Opis: o swoich ewentualnych następcach. Cytat pochodzi z notatki sporządzonej przez Andrzeja Werblana z rozmowy z Gomułką w 1981.
  • Źródło: „Polityka” nr 10, 6 marca 2010, s. 78.
 • Nikt i nic nie może przekreślić tego faktu, że przed wiekami zamieszkiwał tutaj polski piastowski szczep słowiański. Nikt i nic nie może przekreślić tego faktu, że nasi przodkowie, gospodarze tej ziemi, bronili jej przed przemocą najeźdźców germańskich pod Głogowem czy Wrocławiem.
 • Od nas samych, od tego, jak cały naród podporządkuje się ściśle wskazaniom kierownictwa partii i rządu, zależeć będzie realizacja naszych celów wytkniętych na VIII plenum i kształtowanie się sytuacji wewnętrznej. Wielokrotnie słyszymy wymagania, ażeby kierownictwo partii i rząd mówiło klasie robotniczej i całemu narodowi nagą prawdę. Mówimy prawdę! Mówimy prawdę i dzisiaj i powiadamy: aby Polska nigdy nie stanęła w sytuacji, w jakiej dzisiaj znalazły się Węgry, należy ściśle i bezwzględnie wykonywać polecenia partii i rządu ludowego.
  • Źródło: przemówienie Władysława Gomułki z listopada (?) 1956 po wydarzeniach na Węgrzech w październiku tego roku.
 • Partia marksistowska musi być partią narodową. Upraszczając zagadnienie można by powiedzieć, że partię naszą należy nauczać marksizmu polskiego.
 • Prasa powinna zajmować pozycję awangardy w procesie demokratyzacji. (…) Mogę powiedzieć tylko jedno: na kontrrewolucyjną działalność pod taką czy inną formą i postacią, na opluwanie partii, na opluwanie socjalizmu my nie pozwolimy! Albo „Po prostu” będzie mieściło się w linii partii i będzie prowadziło tę politykę, jaką partia prowadzi, albo „Po prostu” nie będzie w ogóle wychodzić. Nie ma innej rady towarzysze! Myśmy dawno już mówili, że pomylili się ci wszyscy, którzy powiadali, że październik to etap – etap do odrodzenia stosunków burżuazyjnych, kapitalistycznych! Nie! nie będzie etapu, towarzysze!
  • Opis: o tygodniku „Po Prostu” na zebraniu partyjnym w FSO we wrześniu 1957.
  • Źródło: „Polityka”, 6 października 2007, s. 80.
 • Prowokacyjne burdy w Bydgoszczy i Szczecinie. Próby podpaleń domów mieszkalnych, dewastacje obiektów użyteczności publicznej. Wywożenie dyrektorów na taczkach, wiecowanie godzinami w czasie pracy na koszt zakładu z jednej strony oraz próby reaktywowania niektórych partii burżuazyjno-demokratycznych czy organizacji katolickich, uprawianie w prasie propagandy antyradzieckiej z drugiej strony – oto niektóre elementy sytuacji politycznej w kraju. Ich programem jest negacja.
  • Opis: o zamieszkach w Bydgoszczy i Szczecinie w 1956.
  • Źródło: alehistoria.pl, 7 listopada 2016.
 • Przez cały dzień – z przerwami na spożycie posiłków – zwiedzaliśmy ten stary, malowniczy gród, słynący z zabytków historycznych, miasto liczące wtedy około 200 tysięcy mieszkańców, w znacznej większości Polaków, związane od wieków z Polską dzielące swoje losy z jej historycznymi losami. Dzisiaj Wilno jest stolica Litwy Radzieckiej i byłoby największy nonsensem nie uznawać tego faktu za akt zgodny z prawem dziejowym narodu litewskiego. Ale historia Wilna jest Polakom tak bliska, jak historia Polski. Historii zaś przekreślić nie można.
  • Źródło: Pamiętniki, t. 1, dz. cyt., s. 439.
 • Przyczyny tragedii poznańskiej i głębokiego niezadowolenia całej klasy robotniczej tkwią u nas w kierownictwie partii, w rządzie. Materiał palny zbierał się całe lata. Sześcioletni plan gospodarczy, reklamowany w przeszłości z wielkim rozmachem, jako nowy etap wysokiego wzrostu stopy życiowej, zawiódł nadzieje szerokich mas pracujących. Żonglerka cyframi, która wykazała 27-procentową zwyżkę płac realnych w sześciolatce, nie udała się. Rozdrażniła tylko bardziej ludzi. Trzeba było wycofać się z pozycji zajętej przez kiepskich statystyków.
 • Przypuszczam, że ta kategoria Żydów wcześniej lub później opuści nasz kraj!
  • Opis: podczas przemówienia w trakcie kongresu Związków Zawodowych w dniu 19 czerwca 1967.
  • Źródło: tvn24.pl, 8 marca 2018.
 • Taka nowoczesna technika stoczniowa, a my za to kawę dostajemy? Po co komu ta kawa?
  • Opis: reakcja Gomułki na informację o sprzedaży do Kolumbii statku za kawę.
  • Źródło: newsweek.pl, 10 kwietnia 2019 r.
 • Ten wojujący z naszym państwem ludowym nieodpowiedzialny pasterz pasterzy, który głosi, że nie będzie się korzył przed polską racją stanu, stawia swoje urojone pretensje do duchowego zwierzchnictwa nad narodem polskim wyżej jak niepodległość Polski.
 • To Breżniew mnie zdjął, zawsze miałem kiepską opinię o nim jako polityku i nie ukrywałem tego.
  • Opis: o swoim upadku 1970. Cytat pochodzi z notatki sporządzonej przez Andrzeja Werblana z rozmowy z Gomułką w 1981.
  • Źródło: „Polityka” nr 10, 6 marca 2010, s. 79.
 • Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący stolicy!
  • Źródło: przemówienie na placu Defilad, październik 1956
 • Twórczość młodych niestety, w wielu wypadkach nie ma nic wspólnego z autentycznym życiem naszej młodzieży w mieście i na wsi, z jej pracą i zainteresowaniami, jej kłopotami i marzeniami.
 • Utwór ten zawiera jednocześnie pornograficzne obrzydliwości, na jakie może zdobyć się tylko człowiek tkwiący w zgniliźnie rynsztoku, człowiek o moralności alfonsa.
  • Opis: ocena utworu Janusza Szpotańskiego Cisi i gęgacze.
  • Źródło: Jerzy Eisler, Marzec 1968, Warszawa 1991
 • W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Idee socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela, w praktyce ulegały głębokim wypaczeniom. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. Ciężki trud klasy robotniczej i całego narodu nie dawał nam oczekiwanych owoców. Wierzę, towarzysze i obywatele głęboko, że te lata minęły bezpowrotnie w przeszłość.
  • Opis: przemówienie Władysława Gomułki z 1956.
 • W okresie okupacji walka o wyzwolenie Polski wysunęła naszą partię na czoło narodu. Wielki czyn zbrojny, zorganizowany przede wszystkim przez naszą partię, i wielka danina krwi złożona przez tysiące członków naszej partii w walce z Niemcami o wyzwolenie Polski, leżą u podstaw naszej czołowej pozycji.
 • W związku z tym, że agresja Izraela na kraje arabskie spotkała się z aplauzem w syjonistycznych środowiskach Żydów – obywateli polskich, którzy nawet z tej okazji urządzali libacje, pragnę oświadczyć, co następuje: nie czyniliśmy i nie czynimy przeszkód obywatelom polskim narodowości żydowskiej w przeniesieniu się do Izraela, jeżeli tego pragnęli. Stoimy na stanowisku, że każdy obywatel Polski powinien mieć tylko jedną ojczyznę – Polskę Ludową. Podziela to olbrzymia większość obywateli polskich narodowości żydowskiej i służy wiernie naszemu krajowi. Władze państwowe traktują jednakowo wszystkich obywateli Polski Ludowej bez względu na ich narodowość. Każdy obywatel naszego kraju korzysta z równych praw i obowiązków i na każdym ciążą jednakowe obywatelskie obowiązki wobec Polski Ludowej. Ale nie chcemy, aby w naszym kraju powstała piąta kolumna. Nie możemy pozostać obojętni wobec ludzi, którzy w obliczu zagrożenia pokoju światowego, a więc również bezpieczeństwa Polski i pokojowej pracy naszego narodu polskiego, opowiadają się za agresorem, za burzycielami pokoju i za imperializmem.
 • Widocznie nie potraficie zabezpieczyć mojego pobytu.
  • Opis: do Franciszka Szlachcica, komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach, który informował Gomułkę o próbie zamachu na niego.
  • Źródło: onet.pl, 18 kwietnia 2019
 • Wielką naiwnością polityczną była nieudolna próba przedstawienia bolesnej tragedii poznańskiej jako dzieła agentów imperialistycznych i prowokatorów. Agenci i prowokatorzy zawsze i wszędzie mogą być i działać. Ale nigdy i nigdzie nie mogą decydować o postawie klasy robotniczej.
 • Wiemy, że pewna, w istocie rzeczy nieliczna, lecz skoncentrowana na kilku wydziałach humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego grupa pracowników naukowych ponosi szczególną odpowiedzialność za ostatnie wydarzenia. Ci pracownicy nauki tacy jak profesorowie Brus, Baczko, Morawski, Kołakowski, Bauman, zwalczając od wielu lat politykę naszej partii z pozycji rewizjonistycznych – świadomie i z premedytacją sączyli wrogie poglądy polityczne w umysły powierzonej ich pieczy młodzieży, byli duchowymi inicjatorami wichrzycielskich poczynań.
 • Wilcza natura imperializmu niemieckiego nie zmieniła się od czasów Ulricha von Jungingena do czasów Konrada Adenauera.
  • Opis: przemówienie w trakcie odsłonięcia Pomnika Zwycięstwa Grunwaldzkiego.
  • Źródło: wyborcza.pl, 17 lipca 2010
 • Wydaje mi się przeto, że wersję o akowcach jako zabójcach Nowotki zmyślił Finder i przedstawił mi ją jako wersję Mołojca w przeświadczeniu, że wzbudzi ona we mnie wątpliwości i uznam ją za nieprawdopodobną, a tym samym skojarzę zabójstwo Nowotki z osobą Mołojca.
  • Opis: o śmierci Marcelego Nowotki.
  • Źródło: alehistoria.pl, 27 listopada 2017.
 • Za przykładem niektórych ekstremistów znad Sekwany zaczęto i u nas lansować tzw. antypowieść i antyfilm, a co gorsza, zaczęto głosić filozofię beznadziejności i rozpaczy, zagubienia i samotności człowieka, filozofię bezsensu życia, zaczęto przenosić bezkrytycznie na nasz grunt poglądy z innego świata, ze świata kapitalizmu skazanego przez historię na zagładę.
 • Ze Związkiem Radzieckim łączyły mnie nadal uczucia przyjaźni (…). Niezależnie od tego byłem zdania, że Lwów jest miastem polskim i że powinien znaleźć się kiedyś ponownie w granicach państwa polskiego.
  • Źródło: Pamiętniki, t. 2, dz. cyt., s. 83.

O Władysławie Gomułce

edytuj
 • Chodzi oczywiście o sferę mentalną, bo Kaczyński nie ma na sumieniu tak haniebnych czynów jak Gomułka.
 • Co do Gomułki opinie są podzielone. Ja długo sądziłem, że nie był antysemitą, i to nie tylko dlatego, że jego żona była pochodzenia żydowskiego. Znam jednak dokumenty, w których wspomina on czasy, gdy w latach 40. był sekretarzem generalnym PPR. I jak czytam o „rozrzedzaniu narodowościowym” albo że jest „za dużo towarzyszy żydowskiego pochodzenia”, to przestaję być taki pewny – jak ktoś zaczyna liczyć ministrów pochodzenia żydowskiego, to świadczy to o jego antysemityzmie.
 • Gomułka, ale też Edward Gierek czy Wojciech Jaruzelski byli przekonani, że za ich działaniami stoi obrona suwerenności Polski w takim zakresie, w jakim udało się po wojnie ją zachować. Gomułka w 1956 r. nawet postawił się Sowietom. W tamtych warunkach to był akt odwagi. Jeśli ktoś tego nie rozumie, niewiele pojmuje z tamtej rzeczywistości.
 • Gomułka ma dziś tak duży kredyt w polskim społeczeństwie, że trudno nawet w naszej historii doszukać się polityka, który by mu dorównywał pod tym względem. Na razie z kredytu, którego naród polski mu tak powszechnie udzielił, korzysta jak najlepiej: oto zapowiedział polski model socjalizmu i uniknął konfliktu z Rosją, na który nas nie stać, i przez to już dobrze zasłużył się krajowi.
 • Gomułka miał wizję państwa niepolicyjnego, natomiast represyjnego wedle kaprysów. To były straszne rzeczy. (…) Pewnego dnia gdzieś w jakimś miasteczku koło Dęblina, na jakichś wałach chłopiec zgwałcił i zamordował dziewczynę. Po czym okazało się, że jego kolega też (…). Zrodziła się psychoza. I poszła dyrektywa, że w całej Polsce trzeba ścigać gwałty. Prokuratorzy mi opowiadali, że muszą „wyrobić” gwałty, bo są pod presją statystyk. Gomułka uznał, że to jest główny problem Polski. Minęły gwałty, zaczęły się afery mięsne. Wawrzecki poszedł wisieć. Skończyło się mięso, zaczęły się skóry, a w aferach skórzanych ludzie dostawali dożywocia.
  • Autor: Jerzy Urban, Jerzy Urban. Rozmawia Marta Stremecka, Wyd. Czerwone i Czarne, Warszawa 2013, s. 125.
 • Gomułkowszczyzna to titoizm. Tito nie wahał się wymordować ćwierć miliona ludzi, w tym członków KC, generałów i przywódców klasy robotniczej. Na instruktorów do obozów koncentracyjnych przyjął esesowców. Gomułka także nie zawaha się zrobić tego samego. To chytry i zdecydowany wróg. Gdy poczuje grunt pod nogami, zbuduje obozy koncentracyjne i będzie mordował komunistów.
 • Jednego się nauczył, drugiego się nie nauczył. Nauczył się pojęcia inflacji, jednocześnie nie rozumiejąc dobrze problemu inflacji, tzn. zdawał sobie sprawę tylko z potrzeby ściskania kiesy z pieniędzmi, a nie z tego, że niektóre działania, w jego rozumieniu antyinflacyjne, były w rzeczywistości inflacyjnymi.
 • Jest najczęściej ponury, przygarbiony, patrzy ledwie poznając ludzi, z którymi się wita, skupiony na tym, o czym mówią. Czasami odpowiada szorstko, gniewnie lub ironicznie. Ale miewa też chwile lepsze, gdy jest uśmiechnięty, gdy mówi patrząc w oczy swoim przenikliwym spojrzeniem. Na ogół wzbudza coś w rodzaju lęku.
 • Kreowanie Gomułki na bohatera jest przejawem zjawiska, o którym często tu piszę: walki na symbole. Dla społeczeństwa postacią symboliczną, bohaterem, jest Wałęsa, partia musi więc przeciwstawić mu kogoś innego. Znienawidzony, skompromitowany i zhańbiony Gomułka przeciw Wałęsie? Brzmi to absurdalnie, ale w istocie o to chodzi. O ile się orientuję, ten propagandowy koncept, jak wszystkie poczynania partii w tej materii, spotkał się nie tylko z niechęcią, nie tylko wzbudził niesmak, lecz został przyjęty jako policzek dla społeczeństwa. Bohaterem staje się morderca!
 • Momentem, który najbardziej zapadł mi w pamięć, były słowa Zawieyskiego, że te pięści, które spadły na Stefana Kisielewskiego – pobitego kilka tygodni wcześniej przez „nieznanych sprawców” – spadły na przedstawiciela kultury polskiej. Władysław Gomułka w odpowiedzi na to zarechotał. To nie był śmiech, ale właśnie rechot. I po chwili cała sala sejmowa rechotała, a jeszcze chwilę później rechotała galeria. To była obrzydliwa twarz Polski Ludowej.
 • Niektórzy uważali, że był wybuchowy, często krzyczał, był trudny w pożyciu. Były to opinie powierzchowne. Otóż Gomułka był jak najdalszy od jakiegokolwiek kokietowania ludzi, mas. To nie był człowiek, który dla zdobycia popularności robił coś na pokaz. Był szalenie prostolinijny, co ludzi bardzo brało przy bliższym zetknięciu.
 • Nie rozumiał młodych ludzi. Dziwił się, powtarzając: „Czemu się buntujecie? Ja przed wojną miałem dwie koszulę, a wy macie po cztery!”. Młodzi ludzie ironicznie się na to uśmiechali. To co mówił Gomułka, było dla nich niczym opowieść o żelaznym wilku. Archaiczny, kostyczny I sekretarz partii był dla nich kompletnie z innego świata.
 • Niemniej faktem jest, że PZPR jakoś kontynuowała dwa główne odłamy rodzimej polskiej lewicy: radykalnej KPP i centrowej PPS. Ich najważniejszymi przedstawicielami byli, jak wiadomo, Władysław Gomułka i Józef Cyrankiewicz. O tym drugim opinia publiczna wie dziś niewiele, a wpływ Gomułki na nasze powojenne dzieje jest powszechnie znany i bardzo różnie oceniany. Moim zdaniem, eksponując istotne i fatalne błędy Gomułki, zapomina się o zasługach człowieka, który w Październiku 1956 r. dokonał zasadniczego przełomu. Po tej dacie nastąpił niebywały wręcz rozkwit polskiej kultury, a utrwalenie polskiej granicy zachodniej zawdzięczamy porozumieniu „realnego socjalisty” Gomułki z niemieckim centrolewicowym kanclerzem Willym Brandtem. Taka jest prawda.
 • Powiem wam prawdę, towarzyszu. Sam nie wiem, o co jest oskarżany i dlaczego jest więziony.
 • Pragnę z przykrością poinformować Komitet Centralny, że towarzysz Władysław Gomułka poważnie zachorował i dlatego nie ma go również na naszym plenum, tak jak również nie było go wczoraj na posiedzeniu Biura Politycznego. Wszyscy, którzy znamy towarzysza Gomułkę wiemy, że to nie jest człowiek, który ulega chorobom dyplomatycznym nawet w najcięższych sytuacjach. (…) Towarzysz Gomułka powiedział nam, że składa rezygnację ze stanowiska I sekretarza KC ze względu na przewidywany długotrwały przebieg choroby, a także przewidywaną potem trudność pracy na pełnych obrotach. W związku z tym Biuro Polityczne występuje jednomyślnie z propozycją wybrania na I sekretarza KC PZPR towarzysza Edwarda Gierka. Ten wniosek chciałbym w tym wypadku od razu poddać pod głosowanie. Proponuję przyjąć do wiadomości rezygnację towarzysza Władysława Gomułki z funkcji I sekretarza KC PZPR. Kto jest za tym wnioskiem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proponuję poddać pod głosowanie sprawę wyboru towarzysza Edwarda Gierka na na I sekretarza KC PZPR. Kto jest za wyborem towarzysza Edwarda Gierka na I sekretarza KC proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdza, że towarzysz Edward Gierek został jednogłośnie wybranym I sekretarzem KC PZPR i oddaję mu przewodnictwo.
  • Autor: Józef Cyrankiewicz
  • Opis: podczas posiedzenia KC PZPR, które przyjęło rezygnację Władysława Gomułki i wybrało Edwarda Gierka na I sekretarza.
  • Źródło: „Polityka” nr 51, 18 grudnia 2010, s. 56.
 • Przemawiacie tak, jak gdybyście byli szefem wielkiego mocarstwa, a jesteście przywódcą słabej partii i słabego kraju, który my wyzwoliliśmy. Oni strzelali do naszych ludzi i my ich za to pociągniemy do odpowiedzialności.
  • Autor: Józef Stalin
  • Opis: do Gomułki, który skarżył się, że aresztowanie przywódców Państwa Podziemnego pogwałciło suwerenność Polski. Cytat pochodzi z notatki sporządzonej przez Andrzeja Werblana z rozmowy z Gomułką w 1981.
  • Źródło: „Polityka” nr 10, 6 marca 2010, s. 78.
 • To jest konwergencja, teoria biologii. Jeżeli upodabnia się do ryby, chociaż nie pochodzi foka od ryby, to Kaczyński upodobnił się do Gomułki, choć PiS nie pochodzi od PZPR.
 • Uważam, że przewrót w ’56 roku był możliwy tylko dzięki Gomułce, jego postawie wobec Związku Radzieckiego, na którym chciał wymóc poszerzenie skali polskiej autonomii. To był wielki okres Gomułki i na tym się jego wielkość skończyła. Potem już ochoczo pacyfikował Czechosłowację.
 • Wiesław wam jeszcze pokaże.
  • Autor: Edward Ochab
  • Opis: o zachwycie członków PZPR, po wyborze Władysława Gomułki na stanowisko I sekretarza.
  • Źródło: polityka.pl, 1 kwietnia 2000.
 • W maju 1958 r. przewodniczący Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego Ciołkosz stwierdził wręcz, iż byłoby złudzeniem traktowanie Gomułki jako kogoś innego niż lojalnego komunisty.
 • W zasadzie Gomułce to zegarek jest niepotrzebny, bo i tak nastawiałby go na kilka dni do przodu.
  • Autor: Józef Cyrankiewicz
  • Opis: o szwajcarskim zegarku, który miał być prezentem dla Władysława Gomułki na sześćdziesięciolecie urodzin.
  • Źródło: Sławomir Koper, Kobiety władzy PRL, Warszawa 2012, s. 245.
 • Zachowywał się jak Hitler w bunkrze.