Jerzy Zawieyski

polski pisarz, aktor, działacz polityczny

Jerzy Zawieyski (1902–1969) – polski aktor, dramatopisarz, prozaik, eseista, redaktor „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”, katolicki działacz polityczny.

 • Chcę cierpieć, chcę walczyć, ponieważ… (…) cię kocham.
  • Postać: Lai
  • Źródło: Lai znaczy jaśmin
Jerzy Zawieyski
 • Choć cierpienie pcha nas w ramiona Boga – jest ono jedną z Jego tajemnic. Krzyż nadaje sens każdemu cierpieniu, chociaż nie wyjaśnia go bez reszty.
 • 1) Co zamierza Rząd uczynić, aby powściągnąć brutalną akcję milicji i ORMO wobec młodzieży akademickiej i ustalić odpowiedzialność za brutalne potraktowanie tej młodzieży?
  2) Co zamierza Rząd uczynić, aby merytorycznie odpowiedzieć młodzieży na stawiane przez nią palące pytania, które nurtują także szeroką opinię społeczną, a dotyczą demokratycznych swobód obywatelskich i polityki kulturalnej Rządu?
  • Opis: z interpelacji poselskiej złożonej w Sejmie PRL 11 marca 1968 w imieniu Koła Poselskiego „Znak” (wespół z Tadeuszem Mazowieckim, Stanisławem Stommą, Konstantym Łubieńskim i Januszem Zabłockim).
  • Źródło: kwartalnik historyczny „Karta” nr 64, 2010, s. 91.
 • Drzewa nie istnieją osobno ani samotnie. Tym, co je łączy, to korzenie.
 • Gdyby od świętości ludzi zależała świętość Kościoła, dawno Kościół by zniknął.
 • Jest najczęściej ponury, przygarbiony, patrzy ledwie poznając ludzi, z którymi się wita, skupiony na tym, o czym mówią. Czasami odpowiada szorstko, gniewnie lub ironicznie. Ale miewa też chwile lepsze, gdy jest uśmiechnięty, gdy mówi patrząc w oczy swoim przenikliwym spojrzeniem. Na ogół wzbudza coś w rodzaju lęku.
  • Opis: o Władysławie Gomułce.
  • Źródło: newsweek.pl, 10 kwietnia 2019 r.
 • Łzy wysychają, gdy się wchodzi poza próg ludzkiej ostateczności.
  • Źródło: Wysoka ściana
 • Modlitwą jest całość naszego życia, każdy nasz dzień, to, do czego dążymy i czym jesteśmy. Modlitwa opasuje świat i kto wie, czy nie ona jedna, oprócz woli Boga, trzyma świat, by nie runął.
 • Mową Boga, którą człowiek najłatwiej pojmuje, jest cierpienie.
 • Nienawiść jest słabością wyrosłą z rozpaczy i buntu. Ma ona niewielkie miejsce w sercu świata i ma ona krótkie życie.
 • Raz obaliwszy prawdę nie podniesiesz jej własnymi rękami.
 • Siódmy rok milczenia. Jest to mój największy, najcenniejszy kapitał moralny, cenniejszy niż to, co piszę. Może wszystko zginąć z rzeczy napisanych, pragnę tylko tego, aby pamiętano, że dałem świadectwo epoce i milczeniem protestowałem. Jest to moje non possumus i moje weto przeciw straszliwym spustoszeniom epoki. Siedem lat milczenia jest też świadectwem wierności, wierności Bogu i Kościołowi, wierności Polsce i tym, co dla jej wolności ginęli lub teraz siedzą po więzieniach czy na wygnaniu, wierności sztuce…
 • Sztuka chrześcijańska rodzi się podobnie jak modlitwa: z potrzeby uwielbienia, z poczucia pokory i miłości, a także z całej ludzkiej niemocy, która przez cierpienie, przez słabość i grzech przedziera się ku Bogu.
 • Tylko wielka świętość, prawdziwie wielka, odnajduje mowę sztuki.
 • Wmyśleć się w znak krzyża, który jest znakiem chrześcijaństwa: korzenie jego tkwią w ziemi, a ramiona obejmują całość stworzenia, by unieść je w górę, do Nieba.
 • Zwracając się do Boga myślami i modlitwą, opuszczamy niejako świat i silą skupienia pragniemy przebić Niebo.

O Jerzym Zawieyskim

edytuj
 • W gruncie rzeczy nie było w nim starości – zawsze uważałem, że homoseksualizm konserwuje duchowo, daje jakiś niezmiernie młodzieńczy fason…