Przestępstwa i wykroczenia seksualne w Kościele katolickim – Inne języki