Gotthold Ephraim Lessing

pisarz niemiecki

Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) – niemiecki pisarz, dramaturg, krytyk i teoretyk literacki epoki oświecenia.

Gotthold Ephraim Lessing (1771)

Laokoon albo o granicach malarstwa i poezyi edytuj

(Warszawa 1991)

 • Jeśli artysta (rzeźbiarz) dobrze zrobił, iż nie kazał Laokoonowi krzyczeć, to tak samo dobrze uczynił i poeta, iż krzyczeć mu kazał.
  • Źródło: s. 16
  • Zobacz też: Laokoon
 • Są namiętności i stopnie namiętności, uwidaczniające się w twarzy najszpetniejszymi wykrzywieniami… Starożytni artyści albo od przedstawiania takich namiętności całkowicie się wstrzymywali, albo też oddawali je na stopniu niższym, na którym zachowały nieco swego piękna…

Inne edytuj

 • Człowiekowi człowiek wciąż jeszcze jest bliższy aniżeli anioł.
 • Epoki lubią rozprawiać na temat cnót, których nie posiadają.
 • Głos natury.
  • (Die) Stimme der Natur. (niem.)
  • Źródło: Natan mędrzec 3, 10 (1779)
  • Zobacz też: natura
 • Jak spokojny a rozumny mąż usuwa się z domu, gdy jego żona zaczyna hałasować, tak samo rozum ustępuje i milknie, gdy dzika jego towarzyszka – namiętność – zaczyna burmistrzować; odzywa się dopiero wtedy, gdy się ona wyciszy.
 • Kobieta jest arcydziełem we wszechświecie.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
  • Zobacz też: arcydzieło, kobieta
 • Kto z powodu pewnych okoliczności nie traci rozumu – widać nie ma go do stracenia.
 • Ktoś, kto dużo wie, ma wiele zmartwień.
 • Któż by Klopstocka nie wychwalał?
  Ale czy każdy czyta? – Nie!
  Miast pochlebstw lepiej jest się starać
  I czytać, gdy zrozumieć chcesz.
 • Najgorszym przesądem jest uważać własny przesąd za najrozsądniejszy.
 • Nie ma istoty drażliwszej, zjadliwszej i mściwszej niż lichy pisarz.
 • Nie każdy krytyk jest geniuszem, ale każdy geniusz jest urodzonym krytykiem.
  • Źródło: „Dialog”, t. 2, RSW „Prasa”, 1957, s. 156.
  • Zobacz też: geniusz, krytyk
 • Nie ma wielkości, gdzie nie ma prawdy.
 • Niejednemu krzyczący podziw jego naśladowców lub wielbicieli więcej szkodzi niż zazdrość krytyków.
 • Nie wszyscy, co naigrawają się ze swych łańcuchów, są wolni.
 • Oczekiwać przyjemności jest też przyjemnością.
 • Prawdziwy, powszechny pożytek z komedii tkwi w samym śmiechu.
  • Źródło: Dobrochna Ratajczak, W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 243.
  • Zobacz też: komedia
 • Samo posiadanie biblioteki nie czyni człowieka uczonym.
  • Źródło: Edward Polański, Tomasz Nowak, Marek Szopa, Słownik języka polskiego, Videograf II, 2005, s. 40.
  • Zobacz też: biblioteka
 • Słowo przypadek jest bluźnierstwem; nic pod słońcem nie jest przypadkiem.
 • Szyderczy śmiech piekła.
 • Śmiech bardziej sprzyja rozsądkowi niż martwienie się.
 • To nieprawda, że najkrótszą linią jest zawsze linia prosta.
  • Źródło: „Wprost”, wyd. 40–46, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost”, 1999, s. 97.
  • Zobacz też: linia
 • Tytuł nie musi być jadłospisem. Wprost przeciwnie, im mniej zdradza treść utworu, tym jest lepszy.
 • Umiejętność pisarska zasadza się na sztuce wykreślania.
  • Źródło: Ludwik Bohdan Grzeniewski, „Drobiazgów duch wspaniały i powietrzny”. Szkice o realiach literatury, PIW, 1981, s. 48.
 • Wielki to nierozum wziąć złodzieja do domu, aby nas strzegł i bronił od złodziejów zewnętrznych.
 • Zwrócić na coś uwagę większości znaczy: pomóc zdrowemu rozsądkowi wpaść na właściwy ślad.