Arcydzieło – dzieło wyjątkowo doskonałe.

  • Dobrym krytykiem jest ten, kto opowiada o przygodach swej duszy pośród arcydzieł.
  • Kiedy wiesz, że musisz napisać arcydzieło, wtedy prawie na pewno go nie napiszesz.
  • Nie miecz, nie tarcz – bronią Języka,
    Lecz – arcydzieła!