Komedia

gatunek dramatyczny

Komedia – gatunek literacki lub filmowy.

  • (…) komedia, grana z oddaniem, jest najlepszą szkołą aktorstwa dramatycznego. W komedii nie da się oszukać: potrzebna jest szczerość, otwartość i prostota. To pozwala w rolach dramatycznych uniknąć koturnowości, monumentalizmu i ubarwić postać.
  • (…) komedie gra się dość trudno, ponieważ istnieje bardzo cienka granica, po minięciu której przestaje się być śmiesznym, a zaczyna się być żałosnym.
  • Nie ma prawdziwie dobrej komedii, która by wzbudzała śmiech „z niczego”, w dobrej komedii zawsze chodzi o jakiś porachunek. Komedia autentyczna, nawet jeśli potrąca o struny czystego szaleństwa, o komizm absurdalny – karmi się obserwacją życia. Związki z życiem odnajdziemy nawet w tzw. czystym żarcie, pozornie tylko abstrakcyjnym.