Tytuł

przedrostek lub przyrostek dodawany do czyjegoś imienia i nazwiska w określonym kontekscie

Tytułnazwa jakiegoś utworu, np. książki, filmu, dzieła sztuki itp.; także: godność (np. dziedziczna), stopień naukowy lub zawodowy, zajmowane stanowisko czy urząd, pełniona funkcja, wyróżnienie sportowe; ponadto: podstawa czegoś, powód, uprawnienie.

  • Cel jest wielki, kiedy mu się poświęcisz. Lecz cel staje się niski, kiedy robisz sobie z niego tytuł do chwały.
Tytuł czasopisma