Przesąd

wiara w irracjonalną przyczynowość nadprzyrodzoną

Przesądy – fałszywe przekonanie o istnieniu związku przyczynowo-skutkowego między zdarzeniami.

  • Domy nowe, lecz przesądy stare.
    • Дома новы, но предрассудки стары. (ros.)
    • Autor: Aleksander Gribojedow, Mądremu biada, słowa Czackiego, tłumaczenie J. Tuwima
    • Zobacz też: dom
Czarne koty są częścią wielu przesądów.
  • Przesąd odziedziczony jest rodzajem nieświadomego siebie rozumu. Ma on swe racje, lecz nie potrafi ich odnaleźć.
  • Przesądy są podporami cywilizacji.

Zobacz też: