Chleb

Rodzaj pieczywa w kształcie bochna

Chlebpieczywo otrzymywane z wypieku ciasta, zrobionego z mąki zbożowej i wody, poddanego najczęściej fermentacji alkoholowej (z wykorzystaniem drożdży) bądź mlekowej (bakteryjnej), wyrobionego w bochny różnego kształtu i wielkości.

Chleb
 • A za naszym domkiem będzie sad zielony,
  Ślicznymi kwiatkami pięknie zasadzony,
  A za sadem pole z żytem, jak potrzeba,
  Żeby żaden głodny nie odszedł bez chleba.
 • Błogosławił, połamał i dał uczniom chleb.
  • Źródło: Ewangelia Marka
  • Opis: bardziej znane w wersji: Wejrzawszy w niebo, błogosławił i łamał chleb, i dawał uczniom swoim.
 • Chcesz, żeby i żołądek twój był pełny, i chleb cały.
  • Opis: przysłowie gagauskie
  • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, oprac. części gagauskiej: Edward Tryjarski, s. 68.
  • Zobacz też: żołądek
 • Chleb dobrze zasłużonych.
  • Panis bene merentium. (łac.)
  • Opis: nazwa majątków ziemskich nadawanych w Polsce szlacheckiej za zasługi publiczne.
 • Chleb objawia ducha narodu
  • Autor: Mira Kuś, Chleb w tomie Miedzy tym a tamtym brzegiem, Kraków 2010
 • Chleb otrzymywany z łaski jest bardzo gorzki.
 • Chleba i igrzysk!
  • Panem et circenses! (łac.)
  • Źródło: hasło plebsu w starożytnym Rzymie.
 • Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
  • Źródło: fragment modlitwy Ojcze nasz
 • czemu to co nie jest chlebem ważniejsze od chleba
 • Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki…
 • Jeśli nie mają chleba, niech jedzą ciastka.
  • S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche. (fr.)
  • Autor: królowa Francji Maria Antonina
  • Opis: prawdopodobnie powiedzenie pochodzi z wcześniejszych czasów, z roku ok. 1740, i jedynie zostało zacytowane przez Marię Antoninę.
  • Źródło: Jean-Jacques Rousseau, Wyznania
 • Któregoś dnia rzucę to wszystko i wyjdę rano niby po chleb.
 • Łatwiej z chlebem iść po kij niż z kijem po chleb.
 • Nie ma chleba, a żyć trzeba.
 • Nie samym chlebem człowiek żyje (ale wszelkim słowem, które wychodzi z ust Pańskich).
 • O ziemio polska! tak bogata,
  Że wyżywić mogłabyś pół świata,
  a dla własnych dzieci nie masz chleba!
 • Przeznaczenie suchego chleba na nakarmienie konia otwiera nową perspektywę. Suchy chleb staje się naturalną paszą.
 • W chlebie jest klimat
  i duch miejsca
  • Autor: Mira Kuś, Chleb w tomie Miedzy tym a tamtym brzegiem, Kraków 2010
 • W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba.
 • Zabawy, mąka (chleb) i siła.
  • Opis: hasło Burbonów sycylijskich w Neapolu po 1738.

Zobacz też: