Węgry

państwo w Europie Środkowej

Węgrypaństwo śródlądowe w Europie Środkowej.

 • Po mnogich zaś latach siedli byli Słowianie nad Dunajem, gdzie teraz ziemia węgierska i bułgarska. I od tych Słowian rozeszli się po ziemi i przezwali się imionami swoimi, gdzie siedli na którym miejscu. (…) A oto jeszcze ciż Słowianie: Biali Chorwaci i Serbowie, i Karantanie. Gdy bowiem Włosi naszli na Słowian naddunajskich i osiadłszy pośród nich ciemiężyli ich, to Słowianie ci przyszedłszy siedli nad Wisłą i przezwali się Lachami, a od tych Lachów przezwali się jedni Polanami, drudzy Lachowie Lutyczanami, inni – Mazowszanami, inni – Pomorzanami.
Flaga Węgier
 • Fideszowski system funkcjonuje jak organizacja przestępcza – prywatne firmy są masowo szantażowane, wywłaszczane, a następnie przekazywane w ręce „swoich”, narodowo nieskazitelnych. Przy tym (…) nie jest to chaotyczna działalność indywidualnych polityków Fideszu – niedojrzałych do demokracji i cieszących się nowymi możliwościami nuworyszy na wysokich stanowiskach – lecz dobrze zaplanowany system. Nie jest to też niekontrolowany skutek uboczny, lecz esencja tego systemu.
  • Autor: Radosław Markowski
  • Źródło: Wprowadzenie do wydania polskiego, w: Balint Magyar, Węgry. Anatomia państwa mafijnego. Czy taka przyszłość czeka Polskę?, tłum. Elżbieta Sobolewska, Warszawa 2018, s. 14.
  • Zobacz też: Viktor Orbán
 • Mówił, że Węgry znajdują się pod niezwykle silnym naciskiem niemieckim, że w każdej chwili przyjść może ultymatywne żądanie z Berlina nieuznawania legalności naszego poselstwa i że rząd węgierski takiemu żądaniu nie będzie w stanie się oprzeć. Mimo to nastroje całego społeczeństwa i członków rządu są wyraźnie i gorąco po naszej stronie. Niesłychanie troskliwie i życzliwie zajmują się naszymi uciekinierami. Duże ilości naszego wojska wciąż przekraczają granicę. Poseł Orłowski ocenia ich dotychczasową liczbę na 15-20 tys. Składają broń i są kierowani do specjalnych obozów, gdzie poddani są niezmiernie względnemu traktowaniu. O ile mogą się zaopatrzyć w cywilne ubrania, to nikt im nie utrudnia przekradania się na wschód lub do Francji.
  • Autor: Jan Szembek (dyplomata)
  • Opis: o sytuacji uciekinierów polskich przed Niemcami hitlerowskimi i ZSRR, na Węgrzech, i życzliwym ich przyjęciu przez ludność i władze Węgier podczas II wojny światowej, 19 września 1939.
  • Źródło: Andrzej Skrzypek (oprac.), Wrzesień 1939 r. w relacjach dyplomatów Józefa Becka, Jana Szembeka, Anthony'ego Drexel-Biddle'a, Leona Noëla i innych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989, ISBN 8301089482. s. 290.
 • W istocie „suwerenność” jest tylko pustą skorupą, jeśli nie powiemy, kto i do czego wykorzystuje wywalczone pod jej sztandarem pole manewru. Suwerenność orbánowska oznacza tylko tyle, że Orbán może robić, co mu się żywnie podoba, uzurpując sobie prawo do definiowania interesu narodowego. Dla Orbána postulat narodowej niepodległości jest tożsamy z postulatem zapewnienia organizacji przestępczej bezkarności w obliczu krytyków, organów kontrolnych UE oraz zachodnich podatników oczekujących, że fundusze europejskie będą wydawane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • W Polsce czy na Węgrzech jesteśmy dziś na etapie przeżywania swojej tożsamości w takiej formie, jakiej Zachód doświadczał w 1914 roku, u progu I wojny światowej! U nas patriotyczny krytycyzm traktowany jest jako „pedagogika wstydu”, za to na Zachodzie nasza autoafirmacja traktowana jest trochę tak, jak przechwałki kogoś spragnionego uznania w towarzystwie. Ten, kto się przechwala, wywołuje uśmiech politowania. Obowiązuje skromność, nawet jeśli kryje ona postawy wyższościowe. Ta nieprzystawalność wrażliwości nie sprzyja oczywiście poczuciu solidarności i wspólnoty. A jest ona absolutnie konieczna.
 • Węgierskie państwo mafijne zagwarantowało już sobie bezkarność na szczeblu krajowym. Wierni mu ludzie opanowali prokuraturę oraz Trybunał Konstytucyjny i raz po raz podejmowane są próby utworzenia sądów specjalnych, które przejęłyby sprawy politycznie wrażliwe. Autorzy tych inicjatyw powołują się na rzekome wzorce zachodnie, lecz w istocie naśladują przykłady środkowo-azjatyckie. Tradycyjnej mafii wystarczy wyeliminowanie – za pomocą spisku lub przekupstwa – mechanizmów kontrolnych państwa, w którym ta mafia działa. W przeciwieństwie do niej państwo mafijne musi zagwarantować sobie bezkarność także na arenie międzynarodowej.
 • Węgry stały się pierwszym państwem UE, które zaprzeczyło tezie, że procesy demokratyczne są nieodwracalne.
  • Hungary has become the first EU state to challenge the assumption that democracy is irreversible. (ang.)
  • Opis: o sytuacji politycznej na Węgrzech po wyborach w 2010 i wprowadzeniu nowej konstytucji w 2012.
  • Źródło: Democracy under threat in Budapest, artykuł redakcyjny, „Financial Times”, 3 stycznia 2012.

Zobacz też: