Bálint Magyar (ur. 1952) – węgierski polityk, socjolog i nauczyciel akademicki, deputowany krajowy i minister, w latach 1998–2000 przewodniczący Związku Wolnych Demokratów (SzDSz).

  • Obywatele i politycy UE muszą zrozumieć jeszcze tylko jedno: że polityka Orbána wobec Unii nie wynika z innego rozkładu politycznych akcentów ani nie jest konfrontacją różnych wizji europejskiej przyszłości. System, którego fundamentem jest przestępczość, toczy „walkę o wolność”, by zagwarantować sobie bezkarność. Tylko wówczas zdołamy skutecznie sprzeciwić się systemowi orbánowskiemu, gdy uznamy jego przedstawicieli za tych, kim są – za przestępców.
  • W całej Unii umocniły się partie liberalne i zielone, zaś polityczna waga populistów, choć w sumie wzrosła, nie przekroczyła punktu krytycznego. Niespodziankę zgotowały nie tyle siły osłabiające europejską integrację, co raczej opowiadające się za przyspieszeniem integracji – była to niespodzianka przyjemna dla zachodnich i węgierskich podatników zainteresowanych przestrzeganiem prawa i nieprzyjemna dla orbánowskiego państwa mafijnego opierającego się na działalności nielegalnej.
  • Węgierskie państwo mafijne zagwarantowało już sobie bezkarność na szczeblu krajowym. Wierni mu ludzie opanowali prokuraturę oraz Trybunał Konstytucyjny i raz po raz podejmowane są próby utworzenia sądów specjalnych, które przejęłyby sprawy politycznie wrażliwe. Autorzy tych inicjatyw powołują się na rzekome wzorce zachodnie, lecz w istocie naśladują przykłady środkowo-azjatyckie. Tradycyjnej mafii wystarczy wyeliminowanie – za pomocą spisku lub przekupstwa – mechanizmów kontrolnych państwa, w którym ta mafia działa. W przeciwieństwie do niej państwo mafijne musi zagwarantować sobie bezkarność także na arenie międzynarodowej.

O Bálincie Magyarze

edytuj