Austro-Węgry

historyczne państwo w Europie Środkowej pod władzą Habsburgów

Austro-Węgrypaństwo związkowe w Europie Środkowej, istniejące w latach 1867–1918.

 • Cekania miała konstytucję liberalną, ale rządy klerykalne. Rządzono nią klerykalnie, ale żyło się wolnomyślnie. Wobec prawa wszyscy obywatele byli równi, ale niekoniecznie wszyscy czuli się obywatelami. Był parlament, który tak gwałtownie korzystał ze swojej wolności, że przeważnie trzymano go zamkniętym.
  • Autor: Robert Musil, Człowiek bez właściwości
  • Opis: o Austro-Węgrzech, zwanych Cekanią.
Herb Austro-Węgier
 • Niepodzielne i nierozłączne.
  • Indivisibiliter, ac Inseparabiliter. (łac.)
  • Opis: dewiza państwowa
  • Źródło: Rudolf Agstner, Austria (-Hungary) and Its Consulates in the United States of America since 1820, LIT Verlag, Münster 2012, s. 47.
 • Podczas Wielkiej Wojny 1914–1918 polscy politycy z Galicji, ale także niektórzy z Królestwa Polskiego, lobbowali w Wiedniu za tak zwanym trialistycznym rozwiązaniem kwestii polskiej po zakończeniu wojny, to znaczy za powstaniem dużego organizmu o nazwie Austro-Węgro-Polska. Polscy politycy wierzyli, że to realne. Liczyli na przyłączenie do Galicji Królestwa Polskiego oraz zamieszkałych przez Polaków ziem Rosji. Stolicą polskiej części wspólnej monarchii Habsburgów miała być Warszawa.

Zobacz też:

Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło Austro-WęgryWikisłowniku