Austria

państwo w Europie

Austria – państwo położone w Europie Środkowej, federacja dziewięciu krajów związkowych (landów).

  • Jesteśmy wiernymi synami Austrii. Innej ojczyzny nie znamy i znać nie chcemy.
    • Autor: Józef Kożdoń
    • Opis: słowa wygłoszone na Sejmie Opawskim w listopadzie 1910.
    • Źródło: Grzegorz Wnętrzak, Znaczenie ruchu kożdoniowskiego na Śląsku Cieszyńskim w świetle wyborów z 1909 i 1911 roku, „Pamiętnik Cieszyński”, t. 18, Cieszyn 2003, s. 65, przypis 10.
Wiedeń, stolica Austrii
  • Niech żyją Niemcy! Niech żyje Argentyna! Niech żyje Austria! Byłem posłuszny prawom wojny i mojemu krajowi. Jestem gotowy. Panowie, wkrótce się spotkamy, taki jest los wszystkich ludzi. Całe życie wierzyłem w Boga i umieram, wierząc w Niego.