Honor

wartość etyczna

Honor – postawa, dla której charakterystyczne jest połączenie silnego poczucia własnej wartości z wiarą w wyznawane zasady moralne, religijne lub społeczne i czasami skłonnością do przesadnej reakcji na naruszenie tych zasad.

 • Bijecie się o honor? A my o naszą wolność. Czyli każdy walczy o to, czego mu brak.
 • Bo jest to znakomitym mężom nie honor, jak niewolnikom ślęczeć godzinami przy obliczeniach.
 • Być człowiekiem honoru, to znaczy wypełniać cały szereg czynności w swojej pracy z poczucia obowiązku, wewnętrznej powinności, nie zaś ze względu na przewidywane korzyści. To znaczy nie zawodzić pokładanego przez innych zaufania i czuć się związanym podjętymi przez siebie obowiązkami.
 • Honor i Ojczyzna
  • Opis: napis na budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie przy al. Ujazdowskich 1–3.
 • Honor nakłania każdą szlachetną naturę,
  By to kochała, co w swej istocie szlachetne.
  Szlachetność także prawo swoje tu dorzuca!
 • Honor stanowi wielką i zrozumiałą wartość życiową. Wiele jednostek ceni go nad życie, niektóre cenią go na równi z ojczyzną. Mało kto wie zresztą, co to jest właściwie i na czym polega, ale sam ten wyraz należy do świętych znaków. Chociaż nie ma jasnego, ustalonego, jednego znaczenia, jak się można przekonać z pierwszych rozdziałów kodeksu honorowego, jest otoczony czcią, a zwroty, w których go ktoś użyje nie mechanicznie, budzą niepokój, powagę i pewien strach.
 • Honor wtenczas spełnia swoje najważniejsze zadanie, gdy jest położony na niższy honor. Czasami jednak ta funkcja przestaje być najważniejszą, a to wówczas, gdy przez zabicie honoru honorem stwarzamy szkodliwe dla nas dojście.
 • Jest to owa zagadkowa mieszanina sumienia i egoizmu, pozostająca człowiekowi nowoczesnemu nawet wtedy, gdy z własnej winy lub bez winy utracił wszystko inne, wiarę, nadzieję i miłość. To poczucie honoru daje się pogodzić ze sporą dozą egoizmu, z wielkimi występkami, i zdolne jest do ogromnych złudzeń; jednakowoż także wszelkie szlachetniejsze pierwiastki, jakie się w człowieku zachowały, mogą tu znaleźć ostoję i nowych zaczerpnąć sił.
 • My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
  • Autor: Józef Beck
  • Źródło: mowa sejmowa z 5 maja 1939
 • Naród wybacza naruszenie jego interesów, nie wybacza zaś obrazy jego honoru
 • Nawet największa umiejętność przynosi niewielką korzyść, jeśli nie towarzyszy jej honor.
 • Nikt na świecie nie jest usprawiedliwiony z tej racji, że działał na rozkaz. Albo że kierował się poczuciem honoru. Koniec z rzymskimi cnotami. Koniec z kretynizmem militarnej moralności.
  • Autor: Leszek Kołakowski, Casus Eichmanna (1961), cyt. za: „Gazeta Wyborcza”, 19-20 lipca 2014.
 • – No, dobrze (…) ale jaką masz gwarancję, że ta kanalia dotrzyma?
  – Dał mi słowo honoru uczciwego człowieka – uśmiechnął się Dowmunt.
  • Autor: Tadeusz Dołęga-Mostowicz, powieść Ostatnia brygada, cz. 3, rozdz. V
  • Opis: rozmowa Dowmunta z Romanem na temat szczegółów przekupienia red. Trylskiego szantażującego Dowmunda publikacją artykułu mogącego mu zaszkodzić.
 • Psim obowiązkiem dowódcy jest być z żołnierzami [podwładnymi] do końca.
 • Teraz pokażę wam jak Polak walczy i umiera.
 • To nieważne, że przeżyłeś, gdy z twego honoru zwłoki.
 • Wielu ludzi kupuje honor za pieniądze.
 • Wierzcie mi, bardzo trudno jest być człowiekiem honoru, kiedy dama robi ci awanse.