Barbara Seidler

polska pisarka i publicystka

Barbara Seidler (ur. 1930) – polska prozaiczka i publicystka.