Godność człowieka

Godność – poczucie własnej wartości.

 • A czym jest godność? Czy to pragnienie, by wszyscy docenili jaka jesteś dobra, dobrze wychowana, pełna miłości dla bliźnich? Naucz się szanować przyrodę, oglądaj więcej filmów o zwierzętach i przyjrzyj się, jak one walczą o swoje terytorium.
Alegoria godności - Godność związana z kierowaniem sprawami publicznymi jest ciężarem, który człowiek dźwiga.
 • Godność często polega na odwadze zrozumienia własnej sytuacji.
 • Godność i życie są dane tylko na początku. O ich trwanie każdy musi walczyć i narażać się bezustannie.
 • Godność ludzka to absolut, a nie pojęcie cząstkowe.
 • Na miarę wzniesienia jest upadek; wystrzegaj się przeto wysokiej godności.
 • Niechaj sądzone będą czyny ludzkie, nie godność, piastowane stanowisko.
 • Potrzebni są nam ludzie o mocnym kręgosłupie, który nie chwieje się wraz z każdą zmianą wiatru. Decyduje o nim posiadanie hierarchii wartości, do której jest się przywiązanym i z której nie zamierza się rezygnować. Uparta obrona tych wartości stanowi o postawie, którą nazywamy godnością.
 • Rozróżniamy trzy rodzaje pojęcia godności. Godność osobowa oznacza wartość człowieka, która jest stała, niezniszczalna, zobowiązująca, wrodzona. Godność osobowa wpisana jest w ontyczną strukturę człowieka, co oznacza, że człowiek nie może się jej pozbyć, tak jak nie może się pozbyć własnej natury. Godność ta przysługuje każdemu tylko z tej racji, że jest człowiekiem i to niezależnie jakim człowiekiem: małym, zbrodniarzem, świętym, chorym, nienarodzonym, mądrym, biednym, bogatym, niedorozwiniętym itd. Rodzi to konsekwencje w etyce – nikt nie może być zabity, nikogo nie można pozbawić życia dla jakichś celów. Człowiek jest wartością samą w sobie – posiada godność. Godność osobowościowa – związana jest z nabytymi przez człowieka cechami, cnotami. Im ktoś w większym stopniu rozwija swą dobroć, tym posiada większą godność osobowościową. Godność osobista – to poczucie bycia kimś ważnym, zajmowanie ważnej pozycji społecznej itp.
  • Autor: F.J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka
 • W moim przekonaniu sztukę stać na coś znacznie większego – na przypominanie człowiekowi o jego godności...
 • W wielu przypadkach chodzi już nie o pieniądze, a o godność. Jeśli ktoś przepracował całe życie i na emeryturze okazuje się, że nie ma za co żyć   – ten człowiek traci poczucie wartości. Jeśli ludzie zostaną jej pozbawieni, nasz kraj nigdy nie ruszy do przodu.
 • Egoizm jest chorobą ducha, która czyni człowieka niewolnikiem i nie pozwala mu godnie żyć i służyć innym!
  • Autor: Nicola Bojaxhiu, ojciec św. Matki Teresy z Kalkuty