Czystość – cecha tego, co jest czyste, nie jest brudne.

 • Co do zdrowia, to jak nieraz mówiliśmy już o tym, najważniejszą jest rzeczą być umiarkowanym w jedzeniu, mieć regularny żołądek i zachować czystość nawet myśli.
 • Czystość – dziewicze męstwo.
 • Czystość i nieczystość nie są wypływem wrodzonej nam natury, ale zależą od wolnej woli tych, którzy daną rzecz przedsiębiorą.
  • Autor: Jan Chryzostom
  • Źródło: Myśli św. Jana Chryzostoma, "Wolna wola", 59. Księgarnia Św. Wojciecha, 1937.
  • Zobacz też: wolna wola
 • Jeśli kto kocha tylko piękno i czystość, to kocha zaledwie połowę istoty.
 • Każda wypowiedź Boga odznacza się czystością. On jest tarczą dla tych, którzy się u niego chronią. Niczego nie dodawaj do jego słów, żeby cię nie zganił i żebyś nie musiał okazać się kłamcą.
 • Miałem łajdaka sługę, skradł mi wszystko
  I spalił czaszkę wielkiego olbrzyma,
  Z której ja sobie uczyniłem celę,
  Tak że w tej czaszce, gdzie niegdyś mieszkały
  Bogi Walhalli, teraz się świeciła
  Czystość dziewicza w gwiaździstej koronie
  I odzywała się czysta modlitwa.
 • (…) nie można mieć frontu bez tyłu, a góry bez dołu, tak więc wcale nie jestem przekonany, że światło może istnieć bez mroku, czystość bez brudu, a dobro bez zła.
 • Stara się Pan Cogito
  osiągnąć myśl czystą
  przynajmniej przed zaśnięciem

  lecz samo już staranie
  nosi zarodek klęski
 • Wysuszone jego uczucie nie domyślało się nawet, iż prostota serca, czystość myśli są skarbami, z których miłość, jak słońce z łona ziemi, rozwija świat cudów.
 • Z zewnątrz nie uczynisz czystym tego, co jest brudne wewnątrz.
  • Opis: przysłowie chakaskie
  • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967 (oprac. części chakaskiej: Stanisław Kałużyński), s. 125.

Zobacz też: