Brud – zanieczyszczenie znajdujące się na czymś.

  • Biada temu, kto porzuci swój brud dla cudzych czystości, brud jest zawsze swój, czystość zawsze cudza.
Brud
  • Czasem moralista jest jak kominiarz, czyści kominy, a sam brudny.
  • Czasem nazbiera się tyle brudu, że wydaje się po prostu marnotrawstwem go wyrzucić.
  • Świat jest brudny, a im dłużej człowiek się na nim obraca, tym bardziej nasiąka tym brudem.
  • Z zewnątrz nie uczynisz czystym tego, co jest brudne wewnątrz.
    • Opis: przysłowie chakaskie
    • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967 (oprac. części chakaskiej: Stanisław Kałużyński), s. 125.

Zobacz też: