Anglia

kraj w Wielkiej Brytanii

Anglia – w przeszłości samodzielne królestwo, obecnie największa i najludniejsza część wchodząca w skład Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

 • Anglia jest narodem sklepikarzy.
  • L’Angleterre est une nation de boutiquiers. (fr.)
  • Autor: przypisywane Napoleonowi Bonaparte
  • Opis: prawdopodobnie jedynie zacytowane na wyspie Św. Helena.
  • Źródło: Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski, Skrzydlate słowa, Warszawa 1990, PIW, s. 625.
  • Zobacz też: handel, sklep
Anglia
 • Anglia nie ma wiecznych wrogów ani wiecznych przyjaciół, ma tylko wieczne interesy.
 • Angielska zima kończy się w lipcu, żeby znów zacząć się w sierpniu.
  • The English winter – ending in July, To recommence in August. (ang.)
  • Autor: George Byron
  • Źródło: Don Juan, Pieśń XIII, wyd. Phillips, Sampson, and Company, Boston 1858, s. 415.
 • Hańba temu, kto widzi w tym coś nieprzyzwoitego.
  • Hony soyt qui mal pence. (fr.)
  • Opis: dewiza angielskiego Orderu Podwiązki (od ok. 1344 r.).
  • Źródło: Elżbieta Sobol, Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 444.
  • Zobacz też: hańba
 • Niektórzy eurofobowie są przekonani, że możemy się odwrócić od Europy, bo zawsze będziemy mieć „szczególne stosunki” z USA. Nie dostrzegają niesłychanej ironii swojej sytuacji. Z jednej strony są gotowi czym prędzej paść plackiem przed Kapitolem i patrzeć, jak po tysiącu lat historii Anglia zostaje państwem satelickim USA, a armia brytyjska zaczyna służyć jako legia cudzoziemska US Army. Z drugiej – nie zauważają, że politycy amerykańscy próbują nas przekonać, żebyśmy zostali w Unii.
 • Prędzej będę rąbać drzewo niż rządzić tak jak król Anglii.
  • Autor: Karol X, król Francji
  • Znaczenie: król nie miał zamiaru odstąpić od władzy absolutnej ani przyznać uprawnień parlamentowi (tak jak to zrobił król angielski).

Zobacz też: