Henry Temple, 3. wicehrabia Palmerston

Henry Temple, 3. wicehrabia Palmerston (1784–1865) – brytyjski polityk, premier (1855–1858, 1859–1865).

 • Anglia nie ma zwyczaju angażować się w sprawy, które nie zaistniały faktycznie lub też nie jawią się w najbliższej perspektywie…
Henry Temple, 3. wicehrabia Palmerston (1855)
 • Austria znajduje się w centrum Europy, stawiając z jednej strony barierę przed wtargnięciem, z drugiej – przed inwazją. Polityczna niezależność i wolności Europy, związane są, moim zdaniem, z utrzymaniem integralności Austrii jako wielkiego mocarstwa europejskiego. Wszystko zatem, co bezpośrednio, lub nawet jako odległa ewentualność, sprzyja osłabieniu, czy nawet okaleczeniu Austrii, a zwłaszcza uczynienie z pierwszorzędnego mocarstwa państwa o drugorzędnym znaczeniu, musi grozić Europie wielką katastrofą, od której każdy Anglik powinien odżegnać się i próbować jej zapobiec.
  • Opis: w 1848.
  • Źródło: Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2002, s. 105.
 • Kiedy ludzie pytają mnie… o to, co jest nazywane polityką, jedyną odpowiedzią jest to, że mamy zamiar robić to, co wydaje się nam najlepsze, w każdej sytuacji w miarę jej rozwoju, kierując się interesami naszego kraju.
  • Źródło: Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2002, s. 101.
 • Na kontynencie Anglia nie może sama stawiać na swoim; musi mieć sprzymierzeńców jako narzędzia do działania.
  • Źródło: Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2002, s. 103.
 • Nasze interesy są wieczne, a naszym obowiązkiem jest realizować te interesy.
  • Źródło: Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2002, s. 101.
 • Nie mamy wiecznych sprzymierzeńców i stałych wrogów.
  • Źródło: Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2002, s. 101.
 • Niezmienną zasadą, która kieruje działaniami Anglii, jest uznanie za narzędzie danego narodu tego organu, który naród ten zechciał sobie świadomie wybrać.
  • Źródło: Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2002, s. 107.
 • Tylko trzy osoby ją zrozumiały. Jedna to książę Albert, ale on już umarł. Druga to pewien profesor niemiecki, ale ten dostał pomieszania zmysłów. Trzecią jestem ja, ale znowu wszystko zapomniałem.
  • Opis: o przyczynach wojny duńskiej.
  • Źródło: Mieczysław Żywczyński, Historia powszechna 1789–1870