Przysłowia polskie/B

Przysłowia polskie

 • Baba bez chłopa – jak chałupa bez płota.
 • Baba gruba – chłopa chluba.
 • Baba w progi, cisza w nogi.
  • Źródło: Daniela Podlawska, Magdalena Świątek-Brzezińska, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Bielsko-Biała 2008, s. 431.
 • Baran ma rogi, a zając nogi.
  • Źródło: Władysław Dynak, Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich, Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1993, s. 184.
  • Zobacz też: baran, noga, róg, zając
 • Bez Boga, ani do proga.
  • Źródło: Samuel Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, op. cit., s. 31.
 • Bez ciekawości nie ma mądrości.
  • Źródło: Daniela Podlawska, Magdalena Świątek-Brzezińska, Słownik frazeologiczny..., op. cit., s. 431.
 • Bez nauki i łapciów nie uplecie.
  • Źródło: Daniela Podlawska, Magdalena Świątek-Brzezińska, Słownik frazeologiczny..., op. cit., s. 431.
 • Bez pracy nie ma kołaczy.
  • Zobacz też: praca
  • Źródło: Samuel Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, op. cit., s. 429.
 • Bezpieczny, jak u Pana Boga za drzwiami.
  • Źródło: Samuel Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, op. cit., s. 18.
 • Bieda domu nie buduje.
  • Zobacz też: bieda
  • Źródło: Samuel Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, op. cit., s. 21.
 • Bieda temu dokuczy, kto się za młodu nie uczy.
  • Źródło: Daniela Podlawska, Magdalena Świątek-Brzezińska, Słownik frazeologiczny..., op. cit., s. 431.
 • Biednemu, to i weselna noc krótka.
  • Źródło: Samuel Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, op. cit., s. 22.
 • Biednemu zawsze wiatr w oczy.
  • Zobacz też: bieda, oczy
  • Źródło: Samuel Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, op. cit., s. 22.
 • Bitemu psu tylko kij ukazać.
  • Źródło: Samuel Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, op. cit., s. 392.
  • Zobacz też: kij, pies
 • Bliższa ciału koszula niż sukmana.
  • Źródło: Daniela Podlawska, Magdalena Świątek-Brzezińska, Słownik frazeologiczny..., op. cit., s. 431.
 • Bliższa koszula ciału, niżeli suknia.
  • Źródło: Samuel Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, op. cit., s. 229.
 • Bogatemu diabeł dzieci kołysze.
  • Zobacz też: bogactwo, dziecko
  • Źródło: Samuel Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, op. cit., s. 27.
 • Boże Narodzenie po wodzie, Wielkanoc po lodzie.
  • Źródło: Daniela Podlawska, Magdalena Świątek-Brzezińska, Słownik frazeologiczny..., op. cit., s. 431.
 • Brylant świeci i w popiele.
  • Zobacz też: brylant, popiół
  • Źródło: Samuel Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, op. cit., s. 668.
 • Burza w szklance wody.
 • Być, jak u Pana Boga za piecem.
  • Źródło: Samuel Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, op. cit., s. 46.
 • Być kulą u nogi.
 • Był w kościele, ale na swoich chrzcinach.
  • Zobacz też: chrzciny, kościół
  • Źródło: Samuel Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, op. cit., s. 229.