Róg – twardy wyrostek występujący na głowie niektórych ssaków.

Rogi
  • Baran ma rogi, a zając nogi.
    • Źródło: Władysław Dynak, Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich, Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1993, s. 184.
  • Cętki są chlubą lamparta, a dumą bawołu są rogi;